logo
Aktualności

INSIEME 2019. Muzyka

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem międzyszkolnym: INSIEME 2019. Muzyka. Projekt ten powstał z inicjatywy nauczycieli i sióstr pracujących w Liceum Urszulańskim we Wrocławiu.

Cieszymy się z kreatywności i zaangażowania naszych nauczycieli i uczniów. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie dobrym zasiewem kolejnych spotkań międzylicealnych.
 
https://www.urszulanki.edu.pl/insieme-2019-muzyka/ 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Niepokalane Poczęcie jest największym darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki tej nadzwyczajnej łasce Maryja została zachowana od wszelkiego zła i bardzo umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici