logo
Aktualności

INSIEME 2019. Muzyka

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem międzyszkolnym: INSIEME 2019. Muzyka. Projekt ten powstał z inicjatywy nauczycieli i sióstr pracujących w Liceum Urszulańskim we Wrocławiu.

Cieszymy się z kreatywności i zaangażowania naszych nauczycieli i uczniów. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie dobrym zasiewem kolejnych spotkań międzylicealnych.
 
https://www.urszulanki.edu.pl/insieme-2019-muzyka/ 

VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia