logo
Aktualności

Forum Misyjne w Lublinie

W Kościele lubelskim, 5 października 2019 r.,  przeżywaliśmy ”Forum misyjne”  wpisujące się w „Nadzwyczajny miesiąc misyjny” ogłoszony przez Papieża Franciszka.  

Celem tego wydarzenia było ukazanie lokalnych inicjatyw  misyjnych, jakie podejmowane są w różnych parafiach, zaprezentowanie zgromadzeń misyjnych i stowarzyszeń pracujących na rzecz misji. Jednym z gości spotkania była Teresa Kmieć - siostra zamordowanej na misjach Heleny, wolontariuszki misyjnej oraz ks. Franciszek Jabłoński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Naszą urszulańską działalność misyjną zaprezentowała - począwszy od św. Marii od Wcielenia, pierwszej kobiety-misjonarki - s. Lucjana Kożak.
S. Urszula Kupczyk przedstawiła natomiast animację najmłodszych przez kongresy misyjne dzieci.

Miesiąc misyjny trwa. Warto więc przywołać podane przez Papieża Franciszka cztery wymiary, które  pomogą nam intensywnie przeżyć ten czas.

  1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.
  2. Czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach.
  3. Pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes.
  4. Realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

 

s. Urszula Kupczyk OSU

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici