logo
Aktualności

Eucharystia daje życie – spotkanie naszych rodzin w Częstochowie

Tegoroczne spotkanie rodzin w Częstochowie (6 - 8 marca 2020 r.) rozpoczęliśmy tradycyjnie Drogą Krzyżową i nieszporami. Wieczorem oglądaliśmy wspólnie Misterium Męki Pańskiej. Spektakl pomógł spojrzeć na nowo na Misterium Męki Pańskiej ukryte w Eucharystii. Było to dla wszystkich mocne przeżycie i uświadomiło - tak obrazowo i realistycznie - co naprawdę dokonuje się na ołtarzu.

Sobotnia konferencja O. Tomasza Leśniewskiego, paulina była czasem zgłębienia tematu - „Eucharystia daje życie”. Ojciec postawił pytania: Czy wierzę w żywą obecność Jezusa w Eucharystii? Czy wierzę, że to jest żywy Bóg? Czy umiem „marnować” czas na Adorację? Przywołał słowa św. Augustyna: „Jeśli Go nie adorowałeś, to Go nie przyjmuj”.

Ojciec pomógł słuchaczom zrozumieć, w jaki sposób Chrystus w Eucharystii daje nam życie. Podkreślił m.in.:

  • Jezus sam umiera, aby dać mi życie;
  • akt pokuty to zdjęcie mnie z krzyża, uwolnienie od grzechów i obdarzenie łaską;
  • cała Eucharystia jest Dobrym Słowem. My tego potrzebujemy, bo brakuje dobrych słów
    w naszych rodzinach i wspólnotach. Dlatego trzeba dostrzegać dobro w drugim i o tym mówić. Słowo, które daje życie może też być upomnieniem, pod warunkiem, że będzie czynione
    z miłością;
  • przed uczestnictwem w Eucharystii winno się dokonać wejście w komunię z drugim człowiekiem;
  • jeśli Chrystusa przyjmuję z wiarą, otwieram się na Jego Życie, Bóg żyje we mnie, przebóstwia mnie, przemienia mnie w Siebie.

Po konferencji udaliśmy się na adorację Najśw. Sakramentu. W trwaniu przed Panem pomagały teksty Jana Pawła II o Eucharystii i rodzinie.

O godz. 14.00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej sprawowanej przed obrazem Matki Bożej. Homilia była zachętą do słuchaniu Boga i wypełniania tego, co On mówi, jak czyniła to Maryja. Wypełniła Słowo i dzięki temu Bóg przez Nią udziela wielu łask. Jeśli słuchamy Słowa, to Bóg także przez nas będzie udzielał łask innym.

Po południu podzieliłam się swoim doświadczeniem życia duchowego, podkreślając rolę 30-dniowych 8-dniowych rekolekcji, które są dla każdej urszulanki wielkim DAREM ze strony Zakonu. Bóg żywy – Jezus przychodzi w Słowie w czasie rekolekcji i nas przemienia i czyni nas szczęśliwymi!

Na zakończenie przeczytaliśmy wspólnie 5 rozdziałów Księgi Przysłów, aby w konkretny sposób doświadczyć mocy Słowa. Wieczorem udaliśmy się na Jasną Górę, by modlić się śpiewem Akatystu, a potem wyznać Maryi: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

W niedzielę znaleźliśmy czas na oglądnie filmu pt. „Paweł - Apostoł Chrystusa”. Ze zdziwieniem dostrzegliśmy, jak bardzo tematyka uzupełniała się. Deo gratias!

s. Halina Filipek OSU

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici