logo
Aktualności

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana

W dniu 2 lutego, razem z całym Kościołem, obchodzimy XXVII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Radujemy się i dziękujemy za powołanie do wyłącznej więzi z Jezusem Chrystusem, Synem Boga Żywego i do służby Jemu w  drugim człowieku.

W tym kontekście przywołujemy słowa św. Jana Pawła II z  Listu do kobiet (1995). Papież zwraca się w nim, między innymi, do kobiet konsekrowanych słowami: Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Wszystkim osobom konsekrowanym życzymy, by świadomość przynależności do Chrystusa otwierała nasze serca, myśli i uczynki na wszystkie cierpienia, potrzeby i nadzieje ludzi i świata.

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici