logo
Aktualności

Czas odnowy duchowej dla 14 sióstr

15 września 2023 r. kolejna grupa sióstr rozpoczęła w Rzymie czas probacji, czyli odnowy duchowej. Potrwa ona do 15 kwietnia 2024 roku. Tym razem bierze w niej udział 14 sióstr z 8 krajów - Tajlandii, Indonezji, Kenii, Kamerunu, Indii, Polski, Słowacji i Słowenii.

Siostry mają więc możliwość realnego doświadczenia różnorodności naszego międzynarodowego Instytutu, co doskonale oddaje zamieszczone zdjęcie. Grupie towarzyszy instruktorka - s. Susan Kienzler z USA. Z polskiej prowincji w probacji uczestniczą: s. Malwina Cierżyk, s. Małgorzata Krzesiński s. Maria Anna Gumuła.

Życzymy Siostrom uważności serc i umysłów na to, co Bóg przygotował dla każdej z Was.

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia