logo
Aktualności

„Córki Świętej Aniel” – relacja uczestniczek

Dwie nauczycielki urszulańskich szkół z Lublina i Rybnika wzięły udział w międzynarodowym  wydarzeniu, które miało miejsce we Włoszech- ojczyźnie świętej Anieli Merici, założycielki urszulanek.

„Córki Świętej Anieli" to program, który rozpoczął się w maju 2022 roku od  sześciu  spotkań  online, w których udział wzięli przedstawiciele szkół urszulańskich z różnych zakątków świata - RPA, Australii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych, Senegalu, Chile. Przywilej reprezentowania  prowincji polskiej przypadł nauczycielkom języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie - Justynie Cichosz-Buska oraz Annie Trella-Leśnik z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku. Spotkania  były bazą do odbycia pielgrzymki śladami świętej Anieli Merici we Włoszech. Odwiedzając miejsca, w których ponad 500 lat temu Święta Aniela żyła, pracowała oraz modliła się, mogłyśmy poznać ją bliżej oraz doświadczyć jej obecności.

Wspólna pielgrzymka była wspaniałą okazją do zbudowania międzynarodowych więzi. Wszystkich pielgrzymów połączyła Święta z Bresci oraz jej charyzmat. Był to również czas na refleksję, modlitwę, pracę w grupach oraz próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie - jak kontynuować dzieło Świętej Anieli we współczesnym świecie, wśród ludzi, z którymi pracujemy i żyjemy na co dzień. Naszymi przewodniczkami w czasie tej drogi były siostry z domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rzymie. W łagodny sposób prowadziły nas do odkrywania w sobie i innych charyzmatu Świętej Anieli.

Pielgrzymka wzbogaciła nasze życie, zbliżyła nas do świętej patronki i umocniła w przekonaniu, że jej słowa nadal są aktualne. Jako współczesne córki Świętej Anieli pozostajemy wierne jej wezwaniu: „Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, głośno wołajcie w swym sercu do niego, a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne.”

Anna Trella-Leśnik
Justyna Cichosz-Buska

II Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia na pustyni, nie w wielkich miastach czy w świątyni Jerozolimskiej, gdzie mógł spotkać tłumy pielgrzymów. Nad Jordan przybywali ludzie z różnych miejsc i środowisk, aby go słuchać, wyznawać swoje grzechy i przyjąć jego chrzest w wodach Jordanu. Może byli zniewoleni jego głosem, którego echo rozlegało się bardzo daleko i którego nie zagłuszał hałas i zgiełk miejski czy biznesowe dysputy.

 

 

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici