logo
Aktualności

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

A skoro tak, to :

Powstań, Ty, który się rozczarowałeś.

Powstań, Ty, który już straciłeś nadzieję.

Powstań, Ty, który przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz, że można zbudować coś nowego.

Powstań, ponieważ Bóg stwarza wszystkie nowe rzeczy.

Powstań, Ty, który przyzwyczaiłeś się do Bożych darów.

Powstań, Ty, który zapomniałeś o zdolności dziwienia się.

Powstań, Ty, który straciłeś ufność, by mówić do Boga „Ojcze”.

Powstań i powróć do pełni podziwu dla Bożej dobroci.

Powstań, Ty, który cierpisz...

Powstań, Ty, któremu się wydaje, że życie tak wiele Ci odmówiło.

Powstań, kiedy czujesz się wyłączony, opuszczony, na marginesie.

Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i przechowuje dla Ciebie nieograniczoną możliwość realizacji.

Powstań!"

św. Jan Paweł II

 

Jak to dobrze, że w okresach świątecznych Bóg Ojciec daje nam z nową wyrazistością swego Syna Jezusa Chrystusa, a wraz Nim wiarę w możliwość życia w obfitości i w pełnej radości.

Życzmy sobie powstawania z tego, co w nas martwe i mroczne, by móc  świętować „ŻYCIE, KTÓRE NAM SIĘ OBJAWIŁO” (por. 1 J 1, 1) i żyć nim w całej pełni! Alleluja!

Siostry Urszulanki

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici