logo
Aktualności

Boże Narodzenie

W wigilię Bożego Narodzenia w modlitwie brewiarzowej pojawiają się słowa św. Augustyna: Przebudź się człowiecze; dla ciebie Bóg stał się człowiekiem! (…) Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem.

Życzmy sobie tego przebudzenia i zachwycenia niezwykłością tej prawdy, abyśmy potem mogli żyć w przekonaniu, że Jezus Chrystus chodzi po drogach naszego ludzkiego życia i nigdy nie jesteśmy zostawieni samym sobie.

Bliskim i wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Galeria>>>

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici