logo
Aktualności

Boże Narodzenie

„Wszystkie słowa Boga, wypowiedziane i wcielone w Jezusie, sprowadzają się zasadniczo do dwóch, które brzmią: kocham cię.

Właśnie to jest to słowo, z którego Bóg nigdy się nie wycofa. Słowo przynoszące sens. I poczucie siły. Słowo nieprzemijające. Na Nim można zbudować życie – osobiste i wspólne”. (ks. bp Grzegorz Ryś)

Naszym Bliskim i wszystkim z nami związanym życzymy, by rozważanie tajemnicy Wcielenia przerodziło się w doświadczenie miłości Boga objawionej w Dzieciątku Jezus. Pozwólmy, by ta miłość wypełniła po brzegi nasze skołatane serca i uczyniła je czułymi i wrażliwymi na każdy przejaw Bożej dobroci ukryty w szarej codzienności. Wchodźmy w Nowy Rok z wiarą w to, że świat spoczywa w ręku miłującego nas Boga i że z Nim wszystko jest możliwe!

Pełnych pokoju i radości chrześcijańskiej Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w łaski Nowego Roku!

                                                                                   siostry urszulanki

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici