logo
Aktualności

Boże Narodzenie

„Wszystkie słowa Boga, wypowiedziane i wcielone w Jezusie, sprowadzają się zasadniczo do dwóch, które brzmią: kocham cię.

Właśnie to jest to słowo, z którego Bóg nigdy się nie wycofa. Słowo przynoszące sens. I poczucie siły. Słowo nieprzemijające. Na Nim można zbudować życie – osobiste i wspólne”. (ks. bp Grzegorz Ryś)

Naszym Bliskim i wszystkim z nami związanym życzymy, by rozważanie tajemnicy Wcielenia przerodziło się w doświadczenie miłości Boga objawionej w Dzieciątku Jezus. Pozwólmy, by ta miłość wypełniła po brzegi nasze skołatane serca i uczyniła je czułymi i wrażliwymi na każdy przejaw Bożej dobroci ukryty w szarej codzienności. Wchodźmy w Nowy Rok z wiarą w to, że świat spoczywa w ręku miłującego nas Boga i że z Nim wszystko jest możliwe!

Pełnych pokoju i radości chrześcijańskiej Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w łaski Nowego Roku!

                                                                                   siostry urszulanki

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici