logo
Aktualności

Archanioł Rafał i mały Nikodem

Wsparcie na rzecz Nikosia w walce z SMA1

Od kilku lat piszę ikony. Mam wielką radość, gdy ikona, którą tworzę w klimacie modlitwy, wędruje pod czyjś dach i w dziwny sposób sprawia, że serca ludzi i świat wokół nich staje się lepszym i piękniejszym. Tym razem ikona Archanioła Rafała może powędrować pod twój dach i wspólnie możemy pomóc małemu Nikosiowi w walce o jego życie i zdrowie. 

Pod adresem: https://www.facebook.com/groups/655333021993172/?ref=share trwa licytacja ikony na terapię genową Nikodema Wasilewskiego w walce z SMA1. Możesz dołączyć swoją pomoc, ale też wesprzeć, choćby krótką modlitwą do Archanioła Rafała; jego imię oznacza: „Bóg uzdrawia” – tego właśnie mały Nikodem teraz potrzebuje.

s. Weronika OSU

Ikona Archanioła Rafała 

Technologia ikony: Ikona wykonana ręcznie na lipowej desce (30x20) z kowczegiem i dębowymi szpongami; grunt klejowo-kredowy, tempera jajeczna, złocenie – szlagmetal, werniks. 

 

Symbolika i teologia ikony: Archaniołowie, to w tradycji chrześcijańskiej, aniołowie, którzy w całej historii zbawienia, spełniają wobec ludzi nadzwyczajne posłannictwo. Imię Rafał znaczy: „Bóg uleczył”. Jego posłannictwo opisuje Biblia Starego Testamentu w Księdze Tobiasza: Bóg w swojej Opatrzności, czuwa nad rodziną Tobiasza i posyła Anioła Rafała. Anioł towarzyszy młodemu Tobiaszowi w drodze i wypełnieniu jego misji wobec ojca, przynosząc lekarstwo (z żółci ryby) na jego ślepotę. W związku z tym, na ikonach, Archanioł Rafał często trzyma w ręce rybę. Na tej ikonie, w lewej dłoni, Anioł trzyma symboliczne naczynie z lekarstwem. W prawej dłoni trzyma laskę – znak, że jest posłany od Boga i ma otrzymaną od Niego władzę nad złem.

  • Tunika, w jaką ubrany jest Rafał (gr. chiton) to szata z lnu lub wełny, uszyta z jednego kawałka tkaniny, w postaci długiej koszuli, ściągana w talii i przewiązana sznurem. Na tej ikonie, rożowo-purpurowy kolor tunik oznacza bogactwo i dostojeństwo.
  • Wierzchnia szata Anioła (gr. himation), to szata w postaci prostokątnego kawałka tkaniny, (czasem spiętej pod szyją agrafą), drugim końcem przerzucanej przez lewe ramię na plecy. Na tej ikonie kolor niebieski szaty oznacza to, co boskie.
  • Laska trzymana w prawej dłoni – to symbol posłania i duchowej władzy Anioła.
  • Wstążka we włosach (gr. pendition) przypomina starożytny diadem i symbolizuje posłuszeństwo aniołów Bogu.
  • Złoto na ikonie jest światłem, to symbol światłości chwały Bożej, Jego świętości i życia wiecznego.
  • Zieleń – to kolor ziemi, która poprzez przyjście anioła, niejako łączy się z niebem, dlatego jest też kolorem nadziei i życia.

 

 Modlitwa do św. Rafała Archanioła o uzdrowienie:

Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza „Bóg uzdrawia”.

Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie … (wymienić ją). Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii Świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży.

Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś „pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają „Boskim lekarstwem” i „Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen.

 

Modlitwa do św. Archanioła Rafała:

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed Majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś opiekunem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj na drogach naszego życia, chroń nas od zła, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, które mogą nas zgubić, a gdy życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga i bądź nam pomocą. Amen.

II Niedziela Adwentu

Jeśli czasem usiłujemy odnaleźć drogę i kierunek, wolność i pokój, ponieważ czujemy się zagubieni – wtedy posłuchajmy Jana Chrzciciela, który ukazuje właściwą drogę, która nawet przez pustkowie, prowadzi  do Boga. Pouczenia Jana mogą pomóc wszystkim, którzy pragną wrócić do Ojca

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici