logo
Aktualności

Archanioł Rafał i mały Nikodem

Wsparcie na rzecz Nikosia w walce z SMA1

Od kilku lat piszę ikony. Mam wielką radość, gdy ikona, którą tworzę w klimacie modlitwy, wędruje pod czyjś dach i w dziwny sposób sprawia, że serca ludzi i świat wokół nich staje się lepszym i piękniejszym. Tym razem ikona Archanioła Rafała może powędrować pod twój dach i wspólnie możemy pomóc małemu Nikosiowi w walce o jego życie i zdrowie. 

Pod adresem: https://www.facebook.com/groups/655333021993172/?ref=share trwa licytacja ikony na terapię genową Nikodema Wasilewskiego w walce z SMA1. Możesz dołączyć swoją pomoc, ale też wesprzeć, choćby krótką modlitwą do Archanioła Rafała; jego imię oznacza: „Bóg uzdrawia” – tego właśnie mały Nikodem teraz potrzebuje.

s. Weronika OSU

Ikona Archanioła Rafała 

Technologia ikony: Ikona wykonana ręcznie na lipowej desce (30x20) z kowczegiem i dębowymi szpongami; grunt klejowo-kredowy, tempera jajeczna, złocenie – szlagmetal, werniks. 

 

Symbolika i teologia ikony: Archaniołowie, to w tradycji chrześcijańskiej, aniołowie, którzy w całej historii zbawienia, spełniają wobec ludzi nadzwyczajne posłannictwo. Imię Rafał znaczy: „Bóg uleczył”. Jego posłannictwo opisuje Biblia Starego Testamentu w Księdze Tobiasza: Bóg w swojej Opatrzności, czuwa nad rodziną Tobiasza i posyła Anioła Rafała. Anioł towarzyszy młodemu Tobiaszowi w drodze i wypełnieniu jego misji wobec ojca, przynosząc lekarstwo (z żółci ryby) na jego ślepotę. W związku z tym, na ikonach, Archanioł Rafał często trzyma w ręce rybę. Na tej ikonie, w lewej dłoni, Anioł trzyma symboliczne naczynie z lekarstwem. W prawej dłoni trzyma laskę – znak, że jest posłany od Boga i ma otrzymaną od Niego władzę nad złem.

  • Tunika, w jaką ubrany jest Rafał (gr. chiton) to szata z lnu lub wełny, uszyta z jednego kawałka tkaniny, w postaci długiej koszuli, ściągana w talii i przewiązana sznurem. Na tej ikonie, rożowo-purpurowy kolor tunik oznacza bogactwo i dostojeństwo.
  • Wierzchnia szata Anioła (gr. himation), to szata w postaci prostokątnego kawałka tkaniny, (czasem spiętej pod szyją agrafą), drugim końcem przerzucanej przez lewe ramię na plecy. Na tej ikonie kolor niebieski szaty oznacza to, co boskie.
  • Laska trzymana w prawej dłoni – to symbol posłania i duchowej władzy Anioła.
  • Wstążka we włosach (gr. pendition) przypomina starożytny diadem i symbolizuje posłuszeństwo aniołów Bogu.
  • Złoto na ikonie jest światłem, to symbol światłości chwały Bożej, Jego świętości i życia wiecznego.
  • Zieleń – to kolor ziemi, która poprzez przyjście anioła, niejako łączy się z niebem, dlatego jest też kolorem nadziei i życia.

 

 Modlitwa do św. Rafała Archanioła o uzdrowienie:

Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza „Bóg uzdrawia”.

Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie … (wymienić ją). Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii Świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży.

Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś „pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają „Boskim lekarstwem” i „Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen.

 

Modlitwa do św. Archanioła Rafała:

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed Majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś opiekunem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj na drogach naszego życia, chroń nas od zła, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, które mogą nas zgubić, a gdy życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga i bądź nam pomocą. Amen.

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia