logo
Aktualności

50-lecie święceń kapłańskich Ks. prof. Antoniego Paciorka

25 maja Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, znany wielu spośród nas, obchodzi jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Nasza wspólnota w Tarnowie, której Ksiądz Profesor jest wieloletnim przyjacielem i dobroczyńcą, cieszyła się z możliwości świętowania tej przepięknej rocznicy razem z nim.

23 maja, podczas porannej Eucharystii sprawowanej przez Księdza Jubilata, wspólnie dziękowaliśmy Bogu za dar życia, powołania i świadectwo wiernej służby Kościołowi oraz wybitny dorobek naukowy Ks. prof. Antoniego. W nasze lokalne świętowanie włączył się także posługujący nam obecnie Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk.

Jubileusz

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici