logo
Aktualności

50-lecie święceń kapłańskich Ks. prof. Antoniego Paciorka

25 maja Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, znany wielu spośród nas, obchodzi jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Nasza wspólnota w Tarnowie, której Ksiądz Profesor jest wieloletnim przyjacielem i dobroczyńcą, cieszyła się z możliwości świętowania tej przepięknej rocznicy razem z nim.

23 maja, podczas porannej Eucharystii sprawowanej przez Księdza Jubilata, wspólnie dziękowaliśmy Bogu za dar życia, powołania i świadectwo wiernej służby Kościołowi oraz wybitny dorobek naukowy Ks. prof. Antoniego. W nasze lokalne świętowanie włączył się także posługujący nam obecnie Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk.

Jubileusz

VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici