logo
Aktualności

27 stycznia - św. Anieli Merici

Święto Anieli Merici jednoczy urszulanki na całym świecie, których była Założycielką. Jest okazją do wspólnej radości, świętowania, ale i refleksji nad tym, kim była - i nadal jest - dla tych, które tak jak ona poczuły się pociągnięte przez Jezusa i On stał się ich jedyną Miłością.

Zapraszamy do refleksji na temat modlitwy św. Anieli, jej relacji z Bogiem, w którego „przejasne Oblicze”, żyjąc na ziemi, nieustannie się wpatrywała. Teraz - w Niebie - czyni to już twarzą w twarz…

 

Oblicze Jezusa Chrystusa – pociechą każdego serca

Serce człowieka odsłania się w całej pełni, gdy staje on wobec Majestatu Boga, to jest, przed Jego Obliczem.

Św. Aniela odsłania nam cząstkę tajemnicy swego serca w modlitwie, z jaką zwraca się do Boga. Panie mój – błaga – daj mi łaskę, by nic nie odwróciło mnie od Twego przejasnego Obliczaani ciemność mego serca, ani niestałość uczuć i zmysłów, ani mój grzech.

Okazuje się, że tym, co może nas odłączyć od Jezusa są nie tylko zagrożenia zewnętrzne: ucisk, prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, o których mówi św. Paweł, ale również to, co nosimy w sercu.

Kontemplacja jest modlitwą, która rodzi się z pragnienia Boga i głębokiej tęsknoty za Nim. Jest zapatrzeniem się nie w to, co zewnętrzne, ani we własne serce, lecz w oblicze Boga, które objawił nam w Jezusie Chrystusie. Wołanie ustępuje miejsca zadziwieniu i zdumieniu, przeradza się w uwielbienie, by w końcu zamilknąć i trwać w ciszy wobec Jego Majestatu. Takie zapatrzenie odbija w patrzącym to, na co patrzy – przejasne Oblicze Jezusa Chrystusa, z którego promieniuje dla nas łaska! Kontemplując Jego Oblicze, wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3, 16) i wzrastamy w przeświadczeniu, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 39).

Takiej właśnie modlitwy uczy nas patronka dnia dzisiejszego, św. Aniela Merici. Głębokie zjednoczenie z Bogiem pozwala jej z przekonaniem powiedzieć: zapewniam was, że wszelka łaska, o którą prosić będziecie Boga, niewątpliwie zostanie wam udzielona. Miejcie mocną wiarę, nie powątpiewajcie. Z taką właśnie wiarą wołamy:

  • Święta Anielo, Ciebie Jezus pociągnął swym jaśniejącym pięknem, módl się za nami, abyśmy umieli odkrywać Jego światło w naszym życiu.
  • Święta Anielo, kobieto prawdziwie głębokiej modlitwy, módl się za nami, abyśmy znajdowali radość w kontemplacji Oblicza Jezusa Chrystusa.
  • Święta Anielo, Ty rozumiałaś prawdziwą godność człowieka, módl się za nami, abyśmy potrafili w naszych bliźnich dostrzegać światło Bożego Oblicza.

 s. Weronika Dryl OSU

Aniela przed Obliczem Pana

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici