logo
Aktualności

21 października - święto patronalne urszulanek i prowadzonych przez nie misji

Urszulanki na całym świecie i ich współpracownicy, 21 października, obchodzą swoje patronalne święto. Z okazji święta św. Urszuli i jej Towarzyszek s. Susan Flood, przełożona generalna skierowała do sióstr okolicznościowy list.

Rzym, 10 października 2021

 

Drogie Siostry,

Każdego roku, kiedy obchodzimy święto św. Urszuli, wracam do refleksji nad niektórymi, dobrze znanymi nam obrazami. W dziełach sztuki, na przestrzeni wieków, Urszula najczęściej przedstawiana jest wraz ze swoimi towarzyszkami - w końcu jest to święto świętej Urszuli i jej Towarzyszek.

Czasami artysta przedstawia Urszulę jako silną przywódczynię kobiet; widzimy to w słynnym dziele Moretto, artysty z Brescii. Inne wyobrażenia ukazują ją jako tę, która chroni i otacza opieką kobiety, jak na obrazie Hansa Memlinga.

Niewiele mamy potwierdzonych faktów na temat Urszuli, jej życia i życia jej towarzyszek. Tradycja jednak podkreśla mocno fakt, że nie była ona sama, gdy stawiała czoła wyzwaniom wiary i poniosła śmierć męczeńską. Trwając mocno w swoich przekonaniach, pomagała w tym innym, dodając im sił i sama czerpiąc je od nich.

Może ten właśnie aspekt historii Urszuli wpłynął na to, że Aniela wybrała ją na patronkę pierwotnego Towarzystwa. Być może chciała, by kobiety, które miały tworzyć tę nową wspólnotę, nie tylko były gotowe oddać całkowicie swoje życie Bogu, jak to czyniły pierwsze męczennice, ale by były także sobie wzajemne oddane, a nawet ochraniały się nawzajem. 

Może uda nam się wyciągnąć z tego jakąś mądrość, gdy będziemy obchodzić to święto w 2021 roku.

W jaki sposób wyrażamy nasze oddanie się sobie nawzajem, jako towarzyszki, jako siostry? W jaki sposób dodajemy sił i odwagi innym, a w jaki czerpiemy je od nich?

Dzisiaj mówimy o naszym pragnieniu bycia „Ponadnarodową Wspólnotą”. Jest to z pewnością inny sposób wyrażenia tego, że chcemy być dla siebie towarzyszkami, które wspierają i zachęcają się wzajemnie.

Niech dar i tradycja odziedziczone po św. Urszuli i jej Towarzyszkach umocnią nasze wspólne, głębokie pragnienie bycia odważnymi kobietami wiary, razem dającymi świadectwo o obecności Boga w dzisiejszym świecie. To jest dzisiaj moja modlitwa za każdą z Was.

 

Z miłością

s. Susan Flood OSU

 

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici