logo
Aktualności

105. rocznica niepodległości Polski

Wspólnoty urszulańskie i prowadzone przez nie placówki wychowawcze pamiętają o kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Większe, mniejsze akcenty patriotyczne pojawiają się wszędzie tam, gdzie żyjemy i pracujemy.

Wyrażamy w ten sposób wdzięczność Bogu za dar wolności oraz tym, którzy o nią walczyli. Czynimy to też po to, by młodzi przejmowali tę tradycję, ucząc się szacunku dla tego, co Ojczyznę stanowi.

Jest to też okazja do modlitwy za Polaków, za nas wszystkich, żyjących w Polsce i poza jej granicami, o umiejętność życia darem niepodległości i wolności, o jedność i wzajemny szacunek w naszych codziennych relacjach.

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici