logo

Symbole

Herb Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli

Unia Rzymska Zakonu św. Urszuli, która powstała w 1900 r., przyjęła za swój siedemnastowieczny herb Kongregacji Paryskiej Urszulanek.

herb Urszulanek Unii RzymskiejLewa strona herbu

W lazurowym polu w złotej mandorli monogram Jezusa i Maryi. Nad nim krzyż, poniżej trzy gwoździe. Pole górne - ciemno-niebieskie z trzema złotymi liliami.

Prawa strona herbu

W srebrnym polu drzewo laurowe rosnące na zboczu góry. Powyżej na zielonym tle napis: URSULA LAURUS. Pole górne - złote z Duchem Świętym w postaci gołębicy.

Znaczenie herbu

Lewa strona odnosi się do św. Anieli i celu szczegółowego Zakonu. Pole lazurowe mówi o sprawiedliwości, prawości i pięknie. Imiona Jezusa i Maryi oraz towarzyszące im atrybuty wskazują istotę chrystocentrycznej i maryjnej duchowości urszulanek. Trzy lilie burbońskie nadane zostały klasztorowi paryskiemu przez władców Francji na znak szczególnej opieki. Symbolicznie kwiat ten oznacza duchowe i dziewicze macierzyństwo św. Anieli i jej córek wobec młodzieży objętej ich apostolstwem.

Prawa strona odnosi się do św. Urszuli i Zakonu. Kolor srebrny wyraża światło i radość. Zielone i rozłożyste drzewo laurowe, oznacza zwycięstwo i nieśmiertelność. Jego korzenie zapuszczone są głęboko w górę Bożą, symbolizującą Kościół (mons Dei, mons pinguis, Ps. 67). Drzewo rozrasta się potężnie. Srebrny napis wyraża opiekę św. Urszuli nad Zakonem, przedstawionym jako laur. Dwa wyrazy URSULA i LAURUS stanowią bowiem anagram. Górne złote pole oznacza Miłość - Ducha Świętego , który "ocienia" rozwijający się laur.

Dewiza: SOLI DEO GLORIA (1 Tym 1, 17) określa istotę dzieła św. Anieli. Jest również treścią życia i dzieła Urszulanek Unii Rzymskiej.

Tekst z Archiwum Prowincjalnego Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

 

Krzyż Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli

Krzyż urszulanekPrzy zmianie stroju zakonnego urszulanki Unii Rzymskiej zdecydowały się również na wybór nowego krzyża. Z tej okazji M. Felicia Pastoors, przełożona generalna, skierowała do sióstr w Okólniku nr 166 z 16 kwietnia 1966 r następujące słowa:

W Wielki Czwartek przyjmiemy nowy krzyż,
który odtąd będą nosiły urszulanki Unii Rzymskiej.
Wykonano go specjalnie dla nas.
Przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego,
promieniującego głębokim pokojem
i radością z wypełnienia woli Ojca.

 

 

 

 

 

 

SERVIAM - odznaka szkół urszulańskich

Nad wielkim krzyżem Jezusa - pole gwiazd.Znak SERVIAM
Gwiazdozbiór „Mała Niedźwiedzica” - „Ursula”,
oświetla drogę, wiodącą do bezgranicznej Miłości.
„Serviam”: będę służyć.
„Serviam”, słowo chrześcijańskiego poświęcenia...
Będziecie nim żyć, służąc Bogu,
Będziecie nim żyć, służąc Kościołowi,
Będziecie nim żyć, służąc Ojczyźnie, waszej rodzinie...
w radosnym oddaniu swoim najbliższym...
Służyć w posłuszeństwie i miłości: niech to będzie
waszym programem, dziś i w przyszłości.

Słowa M. Marii od św. Jana Martin
wypowiedziane przy wręczaniu odznaki Serviam uczennicom urszulańskim w 1931 r.

więcej o odznace Serviam »

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici