logo

Rybnik

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik

Urszulanki Rybnikul. 3 maja 22/24
44-200 Rybnik

tel. (032) 422-37-40
fax. (032) 422-37-40 w. 64
rybnik@osu.pl

Archidiecezja katowicka
Województwo śląskieProwadzone dzieła apostolskie

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik
tel. (32) 422 87 50
e-mail: urszulanki@urszulanki.rybnik.pl
www.urszulanki.rybnik.pl

Liceum w Rybniku

Liceum w Rybniku 

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku

Gimnazjum w Rybniku

Gimnazjum w Rybniku 

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
Gimnazjum
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku

Szkoła podstawowa w Rybniku

Szkoła podstawowa w Rybniku

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
Szkoła Podstawowa
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku

Z historii klasztoru

Do Rybnika przybyły urszulanki na zaproszenie władz miejskich w sierpniu 1923 roku. Miasto ofiarowało im budynki przy ul. 3 Maja wymagające remontu i napraw. Już we wrześniu otworzyły przedszkole, szkołę powszechną, a w 1924 r. ośmioklasowe gimnazjum. Bardzo życzliwie przyjęte przez społeczność niewielkiego miasta (Rybnik liczył 14.000) szybko się zorientowały, że w środowisku potrzebne były szkoły zawodowe. Utworzyły więc Trzyletnią Szkołę Zawodową, po rocznym kursie przygotowawczym już w 1925 r., a w 1928 r. powstało Seminarium Nauczycielek Rzemiosła.

Reforma z 1932 r. spowodowała zmianę także systemu szkolnego urszulanek. Obok szkoły podstawowej prowadziły więc czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Szkoła zawodowa przekształciła się w Gimnazjum Krawiectwa, a Seminarium w Liceum Gospodarczo-Społeczne. Nowoczesne metody nauczana i wychowania, świetnie zaopatrzona biblioteka i czytelnia czasopism, liczne koła zainteresowania, patriotyczna i głęboko religijna atmosfera szkoły wzbudzały w czasie wizytacji podziw władz oświatowych.

W 1935 r. wynajęły siostry w Brzeziu nad Odrą dom na "zieloną szkołę". Uczennice wyjeżdżały tam z nauczycielami na dwa tygodnie nauki na świeżym powietrzu. W latach 1923-34 urszulanki wykształciły ponad 7 tysięcy uczennic, a maturę zdało 1636. Rozwój szkół zmusił do rozpoczęcia w 1937 r. budowy nowego gmachu.

Wybuch wojny przerwał prace budowlane przy niemal już gotowym nowoczesnym budynku. Niemcy zlikwidowali wszystkie szkoły, zajęli wszystkie pomieszczenia, usuwając siostry z domu do budynku gospodarczego. Mimo bardzo ciężkich warunków, nie chciały opuścić Rybnika. Aby uniknąć ich wysiedlenia ze Śląska, przyjechała z Wiednia urszulanka austriacka i została przełożoną wspólnoty. O tajnym nauczaniu nie było mowy w domu zajętym przez Gestapo.

W 1945 r. Rosjanie zorganizowali w domu szpital. Kiedy więc siostry już w kwietniu 1945 r. otwierały szkołę, musiały wypożyczyć na ten cel dwie sale od proboszcza. Otwarta 19 kwietnia szkoła była po wojnie pierwszą w Rybniku. Zgłosiło się ok. 500 dzieci i młodzieży w różnym wieku. Początkowo władze szkolne okazywały pomoc prowadzonemu przez siostry przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i dwom szkołom zawodowym. Ale już od 1948 r. rozpoczęły się utrudnienia: przykre wizytacje, zarzucające brak właściwego programu ideologicznego, trudności w zatwierdzaniu dyrektorek, itp. W 1949 r. jako pierwsza zamknięta została szkoła podstawowa, ostatnia matura w liceum ogólnokształcącym odbyła się w 1953 roku. W latach 1951-1955 likwidowano licea i technika zawodowe. Jedynie zasadnicza szkoła gastronomiczna i technikum gospodarcze przetrwały do 1962 roku.

Pozostała z tych lat dokumentacja stanowi świadectwo dramatycznej walki o katolickie szkolnictwo na Śląsku podejmowanej przez urszulanki, wspierające je grono świeckich nauczycieli oraz rodziców uczennic, świadectwo walki przeciw bezprawiom komunistycznych rządów. 26 lipca 1962 r. władze oświatowe i miejskie nie tylko zawiadomiły o zamknięciu ostatnich szkół, ale także o przejęciu budynków wraz z całym ich wyposażeniem. Przez dwadzieścia lat siostry jednak nigdy nie straciły kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Rozpoczęły bowiem katechezę przy parafiach nie tylko w samym Rybniku, ale także w wielu pobliskich miejscowościach. Kilka sióstr uczyło języków obcych w grupach lub indywidualnie. Cały czas utrzymywały też bliskie kontakty z byłymi uczennicami

Urszulanki Rybnik

Urszulanki Rybnik

Urszulanki Rybnik

Podobnie jak w Poznaniu po powstaniu Solidarności, za radą i z pomocą biskupa Herberta Bednorza, urszulanki podjęły próbę odzyskania szkoły. W 1982 r. otrzymały zgodę Ministerstwa Oświaty na otwarcie Liceum Ogólnokształcącego. Prowadzenie szkoły związane było z kosztami, których ani rodzicom, ani siostrom nie udałoby się ponieść. Dlatego biskup katowicki powołał w 1984 r. Dzieło Przyjaciół Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku, które poważnie wsparło budżet szkoły pieniędzmi uzyskiwanymi z niedzielnych kolekt w parafiach.

Szkoła - dzisiaj gimnazjum i liceum - wróciła do najlepszych tradycji z okresu międzywojennego, ma swoje uznane przez społeczeństwo rybnickie, ważne miejsce w kulturalnym życiu miasta, o czym m.in. świadczy nagroda ufundowana w 1998 przez prezydenta miasta za osiągnięcia wychowawcze i naukowe oraz dynamiczną obecność w życiu mieszkańców Rybnika. W tym właśnie roku szkoła obchodziła uroczyście 75-lecie swego istnienia. Zespół Szkół Urszulańskich liczy w roku szkolnym 2005/6 ok. 400 uczennic i uczniów. Chłopców jest prawie osiemdziesięciu. Siostry prowadzą internat dla 40 dziewcząt, a także niewielką stancję dla studentek.

Lit.: Szkoły urszulańskie w Rybniku. 75. rocznica działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 1923-1998, Rybnik 1998.

Oprac. Urszula Borkowska OSU (2005 r.)

 

1 września 2001 roku powstało Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które od 2003 roku jest szkołą koedukacyjną.

Prywatne Liceum wygasło z dniem 31 sierpnia 2005 roku, jego miejsce zajęło koedukacyjne Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek.

Od 1 września 2004 roku Gimnazjum i Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich.

Od 1 września 2013 roku w Zespole Szkół Urszulańskich działalność rozpoczęła rozwojowa Szkoła Podstawowa.

 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici