logo

Probacja

formacja»      

Probacja

 

Probacja jest czasem intensywnej odnowy, który zakon zapewnia każdej siostrze
po kilkunastu latach życia ślubami. Daje on możliwość dojrzałego przemyślenia
zdobytej wiedzy, doświadczenia życiowego i dokonania osobistej syntezy.

Siostry spędzają pewien czas we wspólnocie probacyjnej, odchodzą od życia bardziej czynnego, aby przeznaczyć czas na spotkanie z Chrystusem w samotności 
oraz na dłuższej modlitwie. Rekolekcje 30-dniowe pomagają siostrom
ukierunkować swoje życie zdecydowanie ku Bogu.

Zazwyczaj podczas probacji siostry pielgrzymują do Rzymu
- aby utwierdzić się w miłości do Kościoła
oraz odwiedzają miejsca związane ze św. Anielą Merici - naszą Założy
cielką.

 

 

 

 

 

XXVI Niedziela Zwykła

Pierwszy syn z tej przypowieści robi wrażenie człowieka szczerego, posłusznego, kulturalnego i szanującego swojego ojca. Okazuje się jednak, że takim nie jest. Drugi syn - pozornie niegrzeczny i nietaktowny - opamiętał się i wykonał polecenie ojca. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby z szacunkiem i bez zwłoki odpowiedział na prośbę ojca.

 

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici