logo

Probacja

formacja»      

Probacja

 

Probacja jest czasem intensywnej odnowy, który zakon zapewnia każdej siostrze
po kilkunastu latach życia ślubami. Daje on możliwość dojrzałego przemyślenia
zdobytej wiedzy, doświadczenia życiowego i dokonania osobistej syntezy.

Siostry spędzają pewien czas we wspólnocie probacyjnej, odchodzą od życia bardziej czynnego, aby przeznaczyć czas na spotkanie z Chrystusem w samotności 
oraz na dłuższej modlitwie. Rekolekcje 30-dniowe pomagają siostrom
ukierunkować swoje życie zdecydowanie ku Bogu.

Zazwyczaj podczas probacji siostry pielgrzymują do Rzymu
- aby utwierdzić się w miłości do Kościoła
oraz odwiedzają miejsca związane ze św. Anielą Merici - naszą Założy
cielką.

 

 

 

 

 

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici