logo

Poezja - Serce Boga

Modlitwa do Serca Bożego

Pasterz

Płonące zawsze ognisko miłości,
nad ludzką nędzą okaż zmiłowanie.

Serce człowieka człowiecze
wyniosłe i dumne
rozgrzej i przemień
dobrocią bez miary.

Mądrość pokory stwórz
i zapomnienia,
i naucz kochać
jako Ty miłujesz.

Ludzie są dobrzy -
Ty, o Panie, wiesz o tym
lecz jakże często
gną się pod brzemieniem

i wzroku podnieść
nie śmieją ku Tobie
lub Cię nie znają
i giną wśród burzy.

S. Gertruda Łukaniewicz OSU

Hymn o MiłościFala

Słuchaj! Cnót wszelkich pragnij bez miary,
Lecz - przede wszystkim -  M i ł o ś c i ! ...
Miłość ma dziwny urok i czary -
I sięga  N i e s k o ń c z o n o ś c i ! ...

Prawdziwa Miłość ma trzy wymiary:
Gdy  g ł ę b i ę  serca wymierzy,
Uczy się znosić ból i ofiary:
To się nam - grzesznym - należy!

Potem w  s z e r o k o ś ć  się rozprzestrzenia
I krańców Ziemi dosięga.
Z Chrystusem kocha wszystkie stworzenia -
I wciąż jej rośnie potęga.

Gdy na wzór Pana wszystkich ukocha,
Na święte wchodzi  w y ż y n y.
O siebie nie dba już ani trochę!
Przed nią Bóg tylko jedyny...

Widzi Go wszędzie: na biednej Ziemi -
I w głębi serca własnego...
Z Nim wciąż obcuje żyjąc z bliźnimi -
I wszystko spełnia dla  N i e g o.

Żyje n i e ona!  C h r y s t u s  w niej żyje...
A  O n  to Miłość Wcielona!
W miłości wzrasta i w niej się kryje:
M i ł o ś c i ą  staje się ona.

A Miłość dziwnie słodkie ma czary!
Miłości  w i e l k a  potęga!
Miłość - pamiętaj, ma trzy wymiary:
W  g ł ą b,
W  s z e r z
I  w z w y ż
Ona sięga...

-------------------
-------------------
-------------------

S. Chryzostoma Zambrzycka OSU


 

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici