logo

Poezja - Objawienie Pańskie

ŚniegTwoja Gwiazda


„Ujrzeliśmy bowiem jego
gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać mu pokłon”.
(Mt 2,2)

Wiele ludzi szuka Chrystusa w różny sposób
i w różnych miejscach.
Inni pragną do Niego wrócić, bo kiedyś
oddalili się i jest im źle.
Chrystusa zawsze trzeba szukać.
Chcesz znaleźć Jezusa?
Szukaj Go jak Mędrcy ze Wschodu.
Idź za gwiazdą, którą Bóg zaświecił
na niebie - dla ciebie...

Idź za swoją gwiazdą.
Ona wskaże ci drogę, zaprowadzi na miejsce,
gdzie czeka na ciebie Chrystus.
Pokaże ci - jak można znaleźć Boga
w każdej sprawie, w każdej sytuacji,
w każdym człowieku.

A gdy znajdziesz -
oddaj pokłon jak kiedyś Mędrcy -
i daj co masz najlepszego
w tej chwili, w tym miejscu,
w tej sytuacji.

Potem wracaj do swego domu,
do swojej pracy umocniony i radosny.
Nie lękaj się ciemnej nocy.
Wpatruj się w gwiazdę, która świeci
jasnym blaskiem, a nie zabłądzisz.

Idź zawsze za swoją gwiazdą -
nawet wtedy - gdy inną drogą
przyjdzie ci wracać do swojej krainy,
by ocalić Tego, którego odnalazłeś,
by strzec Go jak skarbu w całym twoim życiu.

s. Boguchwała Kuras OSUUjrzeliśmy Gwiazdę

Chcesz znaleźć
Chrystusa?
szukaj Go...
Idź za gwiazdą
którą Bóg dla ciebie
zaświecił.


Idź za swoją gwiazdą!Objawienie
Ona wskaże ci drogę
zaprowadzi na miejsce
gdzie czeka na ciebie
Chrystus.
Ona ustrzeże cię
przed tymi, którzy czyhają
aby zabrać ci
Tego, którego znalazłeś.

Idź zawsze za światłem
twojej gwiazdy
nawet wtedy
gdy inną drogą
będziesz musiał wracać
do swojej krainy
aby ocalić
tego, którego znalazłeś.

Najważniejsze jest to
abyś zobaczył gwiazdę
i szedł
za jej świtałem...

. . . . .

Jezu,
Ty przychodzisz
do tych, którzy
Ciebie szukają.
Udziel nam tej łaski
byśmy chronili
i strzegli Ciebie
w naszych sercach
jak najcenniejszy skarb.
Nie dopuść
byśmy Ciebie stracili.

s. Boguchwała Kuras OSU

 

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici