logo

Modlitwy do św. Anieli


Modlitwy Mszy św. z uroczystości św. Anieli Merici

św. Aniela MericiKOLEKTA do wyboru:

Boże, Ojcze miłosierny, wysłuchaj modlitwy, które zanosi za nas święta Aniela Merici, † spraw, abyśmy naśladując jej miłość i roztropność, * byli wierni Twojej nauce i świadczyli o niej naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

*   *   *

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę, * aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego majestatu i dobru dusz, * spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i pragnienie zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, sławimy Twoje cuda w świętej Anieli, dziewicy * i pokornie Cię prosimy, * niech nasze ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś Ciałem i Krwią swojego Syna, * prosimy Cię, zachowaj nas złączonych węzłami miłości, * abyśmy prowadząc życie nowe i wytężając nasze siły w służbie Ewangelii, razem osiągnęli niewysłowione radości nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Modlitwy do św. Anieli Merici

św. Aniela MericiBoże, który dałeś nam Świętą Anielę, za Matkę i Mistrzynię na drodze do świętości, dziękujemy Twojej nieskończonej dobroci za wszystkie łaski, jakimi raczyłeś ją obdarzyć. Prosimy Cię, wspieraj nas, abyśmy, za Twoją pomocą i przez wstawiennictwo naszej świętej Matki, miłowały, co Ona kochała, wypełniały - czego nauczała, tak abyśmy z założonego przez Nią Towarzystwa św. Urszuli przejść mogły do społeczności Świętych Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.      

*   *   *

Święta Anielo, Ty pozwoliłaś tak działać w sobie łasce chrztu św., że odpowiedziałaś na miłość Jezusa Chrystusa całkowitym darem z siebie.

Byłaś uległa Duchowi Ojca i Syna, a z gotowością odpowiadając na znaki czasu, stanęłaś u początków rodziny zakonnej oddanej modlitwie i chrześcijańskiemu nauczaniu.

Chcemy wyrazić Ci naszą wdzięczność i radość z tego, że „jesteś wśród nas”, tak, jak to nam obiecałaś, Prosimy, aby za Twym wstawiennictwem nasza miłość do Chrystusa i Kościoła objawiała się w zjednoczeniu serc i woli, w żywej wierze i niewzruszonej nadziei, aby z nas i przez nas promieniowała dobroć Boga Zbawiciela. Amen

*   *   *

Święta Matko Anielo, przychodzę do Ciebie i z głęboką ufnością proszę o pomoc... Powiedziałaś przecież, że zawsze będziesz wśród nas, wspierając nasze modlitwy, a wszelka łaska, o którą będziemy prosić zostanie nam udzielona.

Zostałam wybrana na prawdziwą oblubienicę Syna Bożego, pomóż więc mi poznać, jak nowa i jak  przedziwna  jest ta godność.

Spraw, Matko, abym moim codziennym postępowaniem mogła podobać się Jezusowi Chrystusowi. Niech moje czyny i słowa będą pełne miłości i niech wszystko zwyciężam cierpliwością.

Niech Jezus Chrystus będzie moim Skarbem Jedynym, a moim głównym ratunkiem - uciekanie się do Niego, ukrytego w tabernakulum.

Uproś mi ufność i mocną wiarę, że Bóg będzie mi pomagać w każdej sprawie, bo jeśli On sam powierza mi jakieś zadanie, to użyczy bez wątpienia sił potrzebnych do wywiązania się z niego.

Niech kieruje mną zawsze sama tylko miłość Boża i gorliwość o zbawienie dusz.

Wprowadź mnie Matko, w bliski, pełen pokornej adoracji kontakt z Bogiem, abym - wpatrując się w jaśniejące Oblicze Chrystusa - pragnęła dzielić się Jego światłem z innymi.

Obym zawsze wiernie odpowiadała na wezwanie Boże do głębszego uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej i do szczególnego włączenia się w misterium paschalne.

Czuwaj nade mną codziennie, zsyłając mi łaskę męstwa i nie zniechęcania się, abym z żywą

i niewzuszoną wiarą przyjmowała od Boga wszystko, co chce, bym spełniła przez wzgląd na jego miłość i dla dobra dusz, a także bym - cokolwiek się stanie - wytrwała aż do końca wierna Chrystusowi. Amen

(Monika Bednarek OSU, w oparciu o Pisma św. Anieli)

*   *   *

Bądź pozdrowiona, święta Anielo, mocna i nieporuszona w tym, co raz na chwałę Bożą przedsięwzięłaś. Żadna zła siła nie mogła osłabić Twej stałości, zwyciężyłaś wszystkie jej podstepy.

Niech Twoja modlitwa oddala ode mnie wszystko, co mnie czyni słabą i niezdolną do dobrego. Amen.

*   *   *

Święta Anielo, wierna przyjaciółko każdego, kto do ciebie się zwraca, wyproś mi łaskę, abym tak, jak Ty, była zaczynem miłości, dobroci i pokoju, wszędzie tam, gdzie Bóg mnie posyła. Wypraszaj mi wrażliwość serca, bym otwarta na natchnienia Ducha Świętego kroczyła ścieżkami Woli Bożej. Niech wpatrzona w Chrystusa coraz bardziej przyjmuję Jego naukę i niech upodabniam się do Niego w miłości. Amen

*   *   *

Modlitwa o pojednanie

Święta Anielo,
Ty zabiegałaś o to, by wszystkich wiązał węzeł miłości
i godziłaś zwaśnionych, wyjaśniając ich spory.
Proszę Cię, wyjednaj łaskę przebaczenia i pojednania
dla członków rodziny, za którą się modlę.
Bądź im pośredniczką w porozumieniu,
i wyproś u Boga łaskę zgody, szacunku i miłości.
Pomagaj nam wszystkim być zaczynem miłości
wśród tych, do których Pan nas posyła. Amen

 

Litania do Świetej Anieli

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.św. Aniela Merici
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza, wielka Opiekunko św. Anieli, módl się za nami.
Święta Anielo, od urodzenia Bożymy łaskami obdarzona,
Święta Anielo, która godziłaś się na radość i cierpienie,
Święta Anielo, która umiałaś rozpoznać wezwanie Pana,
Święta Anielo, zawsze wierna natchnieniom Ducha Świętego,
Święta Anielo, która żyłaś wiarą, nadzieją i miłością,
Święta Anielo, która otrzymałaś dar modlitwy i kontemplacji,
Święta Anelo, która żyłaś miłością Boga i bliźnich,
Święta Anielo, zawsze czynna i gotowa do działania,
Święta Anielo, wzorze wyrzeczenia i prawdziwej pokory,
Święta Anielo, niestrudzona pątniczko do miejsc świętych,
Święta Anielo, która otrzymałaś dar godzenia wrogów,
Święta Anielo, która we wszelkich okolicznościach umiałaś przyjąć i zrozumieć człowieka,
Święta Anielo, która umiałaś szukać tego, co najważniejsze i ukazywać to innym,
Święta Anielo, która zaufałaś Wszechmocy Bożej i możliwościom człowieka,
Święta Anielo, apostołko ubogich i bogatych,
Święta Anielo, pełna pokoju i pokój czyniąca,
Święta Anielo, założycielko urszulanek,
Święta Anielo, która wybrałaś św. Urszulę na patronkę dla córek Twoich,
Święta Anielo, która przyrzekłaś, że będziesz z twymi córkami w życiu i przy śmierci,
Święta Anielo, opiekunko rodzin,
Święta Anielo, opiekunko młodzieży,
Święta Anielo, opiekunko tych, którzy poświęcają się Bogu,

            Baranku Boży, który gładszisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
            Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
            Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami święta Anielo,
O. Abyśmy odczuli skutki Twego wstawiennictwa do Boga za nami.

Módlmy się: Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świetą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i pragnienie zbawienia ludzi. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.

(ułożyły urszulanki brazylijskie, tłum. Renata Betnarska OSU)

 

Nowenna do Świętej Anieli - miłość w praktyce

 

Dzień I: „Miłość jest cierpliwa". (I Kor. 13,4)

„A wszystko niech zwyciężąją cierpliwością" (Św. Aniela Rada V)

Praktyka: Aktem cierpliwości i miłości odpowiadać będę na wszystko, co mnie draźni w zachowaniu drugich.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen

 

Dzień II: „Miłość uprzejma jest". (I Kor.13,4)

„Bądźcie uprzejme, miłe i ludzkie". (Św. Aniela, Rada II)

Praktyka: Postaram odnosić się delikatnie i uprzejmie do wszystkich.

 

Dzień III: „Miłość nie szuka swego". (I Kor.13,5)"

„Wszystko będziecie skierowywały ku czci i chwale Jego Majestatu i dla dobra dusz"
(Św. Aniela, Rady,Wstęp)

Praktyka: W trudnych okolicznościach postaram się ustępować drugim oraz łagodnie i uprzejmie dostsosować się do ich woli.

 

Dzień IV: „Miłość nie pamięta złego". (I Kor.13,5)

„Któż może osądzić uczucia i myśli tajemne w głębi ludzkiego wnętrza?"
(Św. Aniela, Rada VIII)

Praktyka: Będę patrzeć na drugich i na przeciwności od najlepszej strony.

 

Dzień V: „Miłość raduje się z tryumfu prawdy".(I Kor.13,6)

„W duchowej radości przejdziemy się przez to nasze krótkie życie.
Wszelki ból i smutek zamieni się w radość i szczęście".
(Św. Aniela, Reguła,Wstęp)

Praktyka: Z pogodą ducha będę przyjmować niepowodzenia i upokorzenia oraz cieszyć się sukcesami drugich.

 

Dzień VI: „Miłość wszystko znosi".(I Kor.13,7)

„I za nic na świecie nie narzekajcie, nie szemrajcie". (Św. Aniela,Rada III)

Praktyka: Cierpienia oraz trudności będę przyjmować i znosić w milczeniu.

 

Dzień VII: „Miłość każdemu wierzy". (I Kor.13,7)

„Miejcie żywą wiarę i nadzieję". (Św. Aniela, Rada Ostatnia)

Praktyka: Będę unikać podejrzliwości wobec drugich, a odruchy niechęci przezwyciężę życzliwością i usprawiedliwianiem ich postępowania.

 

Dzień VIII: „Miłość wszystko przetrzyma".(I Kor 13,7)

„Cierpienia tego świata są niczym wobec dóbr niebieskich". (Św. Aniela, Rada V)

Praktyka: Nie będę się zrażać trudnościami i kierować uprzedzeniem, ale okażę dużo serca tej osobie, której zazwyczaj unikam.

 

Dzień IX: „Miłość nigdy nie ustaje". (I Kor.13,8)

„Niech Jezus Chrystus będzie ich Skarbem Jedynym - MIŁOŚCIĄ"
(Św. Aniela,Rada V)

Praktyka: Przy spotkaniach z Siostrami będę wzbudzać akty wiary w obecność Boga w ich duszach.

(Paula Kempińska OSU)

 

Nabożeństwo dziękczynne

I - Dziękujmy za miłość św. Anieli do Boga i ludzi oraz Jej dar kontemplacji.

„Jedyną pobudką Waszych trosk i rozporządzeń ma być miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz". (Św. Aniela, Testament.LegatI)

  1. Prośba o łaskę miłowania Boga i ludzi.
  2. Modlitwa: O chwalebna Święta Anielo, która umiłowałaś samotność, by oddawać się modlitwie i kontemplacji, naucz mnie rozmawiania z Bogiem.

Z przybytku chwały, w którym królujesz o Święta Anielo Matko nasza, wejrzyj na klasztory nasze i mocą modlitw swoich spraw, by liczne były i w cnoty obfite.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

II - Dziękujmy za dziewictwo św. Anieli

„Dlatego, siostry moje, ponieważ zostałyście wybane na prawdziwe i nieskalane oblubienice Syna Bożego, zachęcam was, co więcej - proszę was i błagam - abyście usiłowały najpierw poznać jak ważna to sprawa i jak nowa i zadziwiająca jest wasza godność. Następnie usiłujcie czynić wszystko, co w waszej mocy, by wytrwać w stanie, do którego zostałyście powołane przez Boga" (Św. Aniela, Reguła, Wstęp).

  1. Prośba o wierność dziewictwu ślubowanemu Bogu.
  2. Modlitwa: Święta Anielo, obudź w nas głębokie poszanowanie czystości i gorące jej pragnienie.

Z przybytku chwały... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu....

III - Dziękujmy za dar św. Anieli jednoczenia serc.

„Trwając wszystkie w jedności serca, staniemy się jakby twierdzą zbudowaną na skale lub wieżą nie do zdobycia wobec wszystkich przeciwności, prześladowań i zasadzek szatańskich. Zapewniam was, że wszelka łaska, o którą prosić będziecie Boga, niewątpliwie udzielona wam zostanie. A ja zawsze będę wśród was, wspierając modlitwy wasze.(Św. Aniela, Rada Ostatnia)

  1. Prośba o jedność serc.
  2. Modlitwa: Święta Anielo, która miałaś dar jednoczenia serc najbardziej zwaśnionych, spraw, byśmy zawsze żyły w jedności i pokoju.

Z przybytku chwały... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

IV - Dziękujmy za ufność w Bogu, jaką odznaczała się św. Aniela.

„Musicie wiedzieć i uważać za rzecz pewną, że Bóg nigdy nie uchyli się od zaspokojenia waszych potrzeb  materialnych i duchowych. Byleby z waszej strony niczego nie zabrakło".(Św. Aniela,Rada IV)

  1. Prośba o łaskę zawierzenia Bogu
  2. Modlitwa: Święta Matko Anielo, która obiecałaś być zawsze wśród nas z Jezusem,Twoim i naszym Umiłowanym, spraw, byśmy były pełne wiary i nie traciły nigdy odwagi i ufności.

Z przybytku chwały... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

V - Dziękujmy za charyzmat św.  Anieli, jako założycielki Zakonu Urszulanek.

„Słuchając przełożonych, mnie samej słuchać będziecie, a słuchając mnie, posłusznie będziecie Jezusowi Chrystusowi, który w swej bezmiernej dobroci wybrał mnie w życiu i po śmierci na matkę tak szlachetnego Towarzystwa". (Św. Aniela.Rada III)

  1. Prośba o ducha nadprzyrodzonego posłuszeństwa.
  2. Modlitwa: Święta Anielo, Założycielko naszego Zakonu, wybrana na matkę tylu świętych dziewic, oddal od nas wszystko, co by mogło przeszkodzić spełnieniu się w nas woli Bożej.

Z przybytku chwały... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

W drodze - razem ze św. Anielą     - nowenna dla młodzieży

Przed uroczystością św. Anieli Merici (27 stycznia) zapraszamy do wspólnej wędrówki i rozważania jej myśli .

Dzień I - Oczarowanieśw. Aniela Merici

Jezus oczarował serce Anieli. Była zachwycona i pociągnięta niezwykłym pięknem Boga. Zakochała się w Jego przejasnym Obliczu, „które jest pociechą każdego strapionego serca".

Oczarowanie jest wielką siłą. Wyzwala pragnienie tak mocne, że domaga się ono realizacji, bez względu na okoliczności.

„Pędzę, abym zdobył Chrystusa, bo i sam zostałem zdobyty przez Jezusa Chrystusa."
Por. Flp 3,12

Aniela zdobyta przez Chrystusa pędzi i wskazuje nam drogę.

 

 

Święta Anielo uproś nam łaskę wsłuchiwania się w Jezusa i coraz głębszego oczarowania Nim. Pomóż nam podejmować te wszystkie środki i sposoby, które pozwolą nam żyć coraz bardziej w komunii z Nim i być prawdziwymi świadkami Ewangelii i Jego przyjaciółmi.

Dzień II - Zachwyt i radosna wdzięczność

Zachwyt Bogiem i radosna wdzięczność Anieli rodzi się z tego, że Bóg wybrał ją na oblubienicę dla swego Syna. Aniela wiedziała, że niczym sobie na to nie zasłużyła, że to jedynie z inicjatywy Boga i Jego wielkiej miłości wypływa ta wielka łaska.

Radość Anieli, która wyrażała się na zewnątrz miała źródło w jej miłości do Boga.

„Spójrzcie na Pana a rozpromienicie się radością." (Ps. 34)

Testament i Rady pozostawione duchowym córkom obfitują w akcenty radości. Św. Aniela zachęca, aby cieszyć się i radować:

„I przekażcie im tę Dobrą Nowinę, którą im zwiastuję od Jezusa Chrystusa i Jego Matki, że mają się weselić i radować, albowiem dla wszystkich razem i każdej z osobna przygotowany jest w niebie nowy wieniec chwały i radości." (Rada V)

Święta Anielo, uproś nam łaskę radości. Spraw, abyśmy zachwycili się Bożą Miłością, którą codziennie Pan Bóg nam objawia, i wdzięcznym sercem ją przyjmowali. Niech ona stanie się źródłem radości w naszym życiu.

Dzień III - Boży dynamizm

Święta Aniela nie była teoretykiem wiary. Miłość Boża rozpalała jej serce i przynaglała do czynienia dobra. Była ona prawdziwym świadkiem Chrystusa, swoim życiem pociągała do Niego i zachęcała do lepszego życia w Jezusie.

„Działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, głośno wołajcie w swym sercu do Niego, a bez wątpienia ujrzycie rzeczy cudowne." (Wstęp do Rad)
Dziś można by powiedzieć „Róbcie coś, ruszcie się, ufajcie, zaryzykujcie nowe podejście, nie poddawajcie się, padnijcie na kolana i przygotujcie się na wielkie niespodzianki."

Zakochanie w Chrystusie, wierność i konsekwencja w trwaniu w Jego miłości przynoszą owoc żywej, dynamicznej wiary. (wg A. Graboń, „Rekolekcje ze św. Anielą". )

Święta Anielo,  uproś nam łaskę żywej wiary, która przynagla do działania. Niech nasze serca płoną miłością.

Dzień IV - Troska o innych

Święta Aniela była przyjaciółką ludzi. Odznaczała się taką wdzięcznością i uprzejmością, że wobec tych którzy oddali jej jakąkolwiek przysługę, nie mogła się dość nadziękować, by wyrazić swoją wdzięczność... Żarliwie pragnęła zbawienia i dobra bliźniego, że gdyby to było możliwe, była zdolna i gotowa oddać życie... dla zbawienia nawet najmniejszego człowieka.
Szanowała każdego i była otwarta na potrzeby ludzkie.

„Jak bardzo powinniście szanować (wasze córki). Im większy bowiem będzie wasz szacunek, tym większa i miłość dla nich, a im bardziej je ukochacie, tym większym otoczycie je staraniem i opieką.(Wstęp do Rad) „Bądźcie troskliwe i czujne, by znać i rozumieć postępowanie innych i dostrzegać ich potrzeby duchowe i doczesne". (Rada 4)

Święta Anielo, która byłaś pełna szacunku i troski o wszystkich, z którymi się spotykałaś, uproś nam łaskę wrażliwości i delikatności serc. Niech inni ludzie znajdują w nich swoje miejsce. Naucz nas słuchać potrzebujących i spieszyć im z pomocą.

V dzień - Dar z siebie

Święta Aniela była wymagająca wobec siebie. Praktykowała różne formy ascezy i pokuty charakterystyczne w czasach, w których żyła. Stosowała te środki jedynie po to, by bardziej przylgnąć do Boga i otworzyć się na Jego miłość. Ci, którzy mieli szczęście znać Anielę i przebywać z nią podkreślają, że „surowość postów Anieli nigdy nie raziła, gdyż byłą obca jej ambicja, próżna chwała czy gniew". „Była jak ogień i płomień miłości, który ją rozpalał".

„Niewątpliwie ten tylko może wytrwać, kto zechce podjąć odpowiednie środki i sposoby"(Prolog do Reguły) „Bóg wywyższy was odpowiednio do miary waszego uniżenia. Nie na darmo bowiem i nie bez powodu serce prawdziwego, roztropnego sługi Boga uniża się, wyniszcza w sobie miłość własną i upodobanie do sławy. A czyni tak, gdyż spodziewa się i oczekuje od Boga innej radości i prawdziwszej chwały i czci..." (Rada pierwsza)

Dar z siebie domaga się wysiłku i otwartej walki z egoizmem. Człowiek musi być uwolniony od siebie, aby siebie innym dawać. Musi też przyjmować, kochać i znać  siebie w prawdzie, aby się sobą dzielić.

Św. Anielo, uproś nam łaskę wielkoduszności. Niech na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, oddajemy swe życie w służbie bliźnim.

VI dzień - Modlitwa

Św. Aniela była człowiekiem modlitwy i wielkich pragnień. Dla współczesnych sobie była wzorem olbrzymiej zażyłości z Panem. Swoje duchowe córki prosiła, by Jezus Chrystus był ich Skarbem Jedynym, a głównym ich ratunkiem była ucieczka do Jego stóp.

„Bo tam, gdzie jest twój skarb będzie i serce twoje"

„Bądźcie pilne w modlitwie zarówno myślnej jak i ustnej, która towarzyszy postowi... Módlcie się zawsze sercem i umysłem, bo nieustannie potrzebujemy mocy Bożej (Reguła V)

Modlitwa myślna nie oznacza modlitwy jedynie w myśli, bez wypowiadania słów. Modlitwa, do której zachęca nas Aniela to kontemplacja Boga, wpatrywanie się w Oblicze Chrystusa. To modlitwa serca. Aniela zaprasza nas przez to do przejścia na wyższy poziom spotkania z Jezusem.

Św. Anielo, tak jak ty pragniemy być ludźmi prawdziwej modlitwy. Wstawiaj się za nami, abyśmy wzrastali w pragnieniu modlitwy Słowem Bożym i w adoracji Oblicza naszego Pana Jezusa.

VII dzień - Trwanie w Duchu Świętym

Św. Aniela pozwoliła prowadzić się Duchowi Świętemu, była Mu posłuszna i wrażliwa na Jego natchnienia. Przez całe swe życie wsłuchiwała się w Jego głos i cierpliwie czekała na moment, w którym Duch Święty oświecił jej serce i umysł i pouczył o Woli Ojca, iż ma zostać duchową Matką Towarzystwa Dziewic oddanych w służbie Bogu.

Założycielka Zakonu Sióstr Urszulanek dzieli się ze swoimi córkami tym, co sama przeżyła i doświadczyła: Starajcie się zaradzić wszystkiemu wedle tego, jak was natchnie Duch Święty (Legat 7) Przede wszystkim trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch Święty nieustannie wzbudza w sercach naszych... (Reguła 8)

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy... wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie (J 14, 16-17)

Na drodze naszej wiary w Boga potrzebujemy nowego zapału, który będzie nas popychał do działania, aby tę wiarę wyrażać w uczynkach. Potrzebujemy Ducha Świętego w nas, Jego ognia i żaru, aby as inspirował, pouczał i prowadził za Wolą Bożą wszędzie tam, gdzie my-sami z siebie - nie odważylibyśmy się pójść.

Św. Anielo, proś za nami Ducha Świętego, aby nas oświecał, kierował i pouczał, jak mamy pełnić Wolę Ojca i co mamy czynić dla Jego miłości.

 

VIII dzień - Czynić pokój

Jedną z charakterystycznych cech św. Anieli było pragnienie utrzymywania pokoju i zgody. Jednała zwaśnionych ludzi i wprowadzała miłość. Pisma św. Anieli ukazują jak bardzo ceniła zgodę i jedność. Podkreślała, że pokój zewnętrzny zaczyna się w ludzkich sercach, myślach i czynach.

"Proszę was i błagam, bądźcie zgodne i wzajemnie zjednoczone, wszystkie jednego serca i jednej woli. Niech was wiąże węzeł miłości... Zobaczcie jak ważne jest zjednoczenie i zgoda..." (Rada ostatnia)


Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, Ja wam daję. (J 14, 27)

"W zgodzie nawet małe rzeczy wzrastają, w niezgodzie natomiast nie udają się nawet wielkie przedsięwzięcia" (oo. pustyni)

Św. Anielo, módl się za nas, abyśmy w świecie naznaczonym przemocą i niezgodą, byli ludźmi pokoju i pojednania. Pomóż nam, abyśmy przez nasze myśli, słowa i czyny czynili świat bardziej przyjazny i ludzki.

IX dzień- Żyć nowym życiem

Święta Aniela do końca swego życia trwała w twórczym dynamizmie, świeżości myślenia i działania, pełna entuzjazmu i radości. Jej serce nie „poszło na emeryturę". Do końca była aktywna i oddana Bogu, pełna Bożego żaru.

Z wielkim zatroskaniem i determinacją zwracała się do swych córek: „Wiernie i radośnie trwajcie  rozpoczętym dziele. I strzeżcie się, strzeżcie się, mówię, oziębłości, gdyż każda z obietnic, które wam czynię, spełni się w przeobfitej mierze". (Legat ostatni) Trzymajcie się dawnej drogi i zwyczajów Kościoła ustanowionych i potwierdzonych przez tylu świętych za natchnieniem Ducha Świętego.  I ŻYJCIE ŻYCIEM NOWYM" (Rada siódma)

Aniela swoją postawą i całym życiem wzywała i wzywa nieustannie do ciągłego nawracania się- do zmiany myślenia, odświeżania swych myśli, poprzez odnawianie w sobie tego wszystkiego, co w nas jest dobre, lecz czasami ulega zatarciu, zapomnieniu. Nie wystarczy bowiem coś zacząć- mówiła, jeśli zabraknie nam wytrwałości i motywacji do podjęcia odpowiednich środków. Nie wystarczy raz zmienić swe postępowanie i raz się nawrócić. Jest to proces i zadanie na całe życie. Każdego dnia możemy się nawracać.

Gdy Żydzi zapytali Apostołów, co mają czynić, aby pełnić dzieła Boże?- Piotr Apostoł odpowiedział - „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz" (Dz 2, 37- 39)

Ciągle potrzebujemy odnowy, odbudowy tego, co tworzy nasz związek z Bogiem, aby czynić dzieła Boże i żyć na Jego większą chwałę. Chwałą Boga jest bowiem człowiek żyjący, cieszący się życiem, żyjący pełnią życia. (por. św. Ireneusz)

Św. Anielo, obiecałaś, że będziesz wierną przyjaciółką wszystkich, którzy się do Ciebie będą zwracać, prosimy wyproś nam łaskę, abyśmy przeżywali swoją codzienność w świeżości ducha i w nowości serc. Wstawiaj się za nami, byśmy byli zaczynem miłości, dobroci i pokoju wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. Niech nasze serca i umysły nie boją się nawrócenia. AMEN.

(Opracowały: Jana Krogul OSU, Agnieszka Kozłowska)

 

Nowenna za wstawiennictwem św. Anieli Merici
- o żywą wiarę

I Dzień: św. Aniela Merici

„Nie przerażajcie się Siostry moje"  (Prolog 22)

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty doświadczałaś trudów i cierpienia oraz byłaś w tymi, których dotykało cierpienie fizyczne, duchowe i moralne. Ty wiesz, że jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa i zasadzki, najpierw od naszego ciała i zmysłowości oraz od szatana, który chytrymi podstępami chce nas pożreć. Ty dajesz nam jedną radę: „ze wszystkich sił starajcie się żyć, jak przystoi prawdziwym Oblubienicom Najwyższego". Wierzymy, mocą Twej niezachwianej wiary, że z wielką chwałą i radością przezwyciężymy wszelkie przeciwności.

Św. Anielo, proszę Cię módl się za nami do Boga, by lęk przed przeciwnościami i przerażenie nie ogarniały nas, lecz by nasze serca były przy miłości Oblubieńca, a cały wysiłek zmierzał ku temu, by czynić jedynie to, w czym On ma upodobanie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

II Dzień:

„Post ciała jest niezbędny jako środek i droga do postu duchowego, przez który wykorzenia się z umysłu wszelkie wady i błędy"  (Rada IV, 1-2)

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy żyły jak przystoi Oblubienicom Najwyższego. Zachęcasz nas do chętnego podejmowania postu ciała i obiecujesz, że wstrzemięźliwość staje się źródłem i narzędziem wszelkiego dobra i duchowych korzyści.

Św. Anielo, módl się za nami do Boga i proś Go, by łakomstwo, szukanie przyjemności i nieopanowanie nie władały nami, lecz by nasze serca pragnęły powściągliwości, ubóstwa i zapomnienia o sobie dla miłości Boga i bliźnich, a codzienny wysiłek zmierzał ku temu, by zabiegać o zbawienie dusz.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

III Dzień:

„Częsta spowiedź to lekarstwo konieczne do uleczenia ran naszej duszy"

(Reguła IV, 1).

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy często korzystały ze spowiedzi, która jest lekarstwem dla leczenia ran naszej duszy. Ostrzegasz nasz, że grzech niewyjawiony, pozostaje ukryty w głębi serca. Przynaglasz nas do ducha wiary, by stawać przed kapłanem jak przed Bogiem Sędzią odwiecznym oraz by ze skruchą, szczerze i w prawdzie sumienia wyznać swój grzech.

Św. Anielo, módl się za nami do Boga o skruchę serca, o prawość sumienia, o bojaźń przed tym, by nie odrzucić Jego łaski. Wstawiaj się za nami do Niego, byśmy zawsze z szacunkiem odnosiły się do naszych spowiedników i ufne w Jego niezmierzone miłosierdzie prosiły Go o odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Daj nam też hojność serca w tym, by wynagrodzić innym popełnione zło.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

IV Dzień:

„Im większy będzie wasz szacunek, tym większa i miłość, a im bardziej ukochacie siostry, tym większym otoczycie je staraniem i opieką" (Rady 10)

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy uświadamiały sobie jak wielką godnością każda z nas jest obdarzona - godnością Oblubienic Najwyższego. Zachęcasz nas, byśmy rozważały jak bardzo powinnyśmy szanować jedna drugą.

Św. Anielo, módl się za nami do Boga i proś Go, by pozwolił nam pełniej zrozumieć wielką godność Oblubienic Najwyższego. Im pełniej cenić będziemy godność, jaką obdarzył każdą z nas, tym wyraźniej widzieć będziemy współsiostrę, tak jak Chrystus ją widzi - jako Jego wybraną i umiłowaną Oblubienicę. Uproś nam światłe oczy serca, byśmy widziały jasno, kim jesteśmy dla Boga.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

V Dzień:

„Bóg wywyższy was do miary waszego uniżenia" (Rada I, 11)

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy starały się zaszczepić w sobie to właściwe przekonanie i pokorne uczucie, żeby nie myśleć o sobie, że jest się godną służyć siostrom i wychowankom. Bóg wybrał nas do posługi innym raczej dla naszego dobra. Zachęcasz nas, byśmy usiłowały uważać się za mniejsze przed Bogiem od naszych współsióstr i wychowanków.

 

Św. Anielo, módl się za nami do Boga, byśmy co dzień uniżały się i wyniszczały w sobie miłość własną i próżną ambicję. Oręduj za nami i proś Go, by napełniał nas żywą nadzieją, byśmy od Niego spodziewały się radości wiecznej, prawdziwej chwały i czci.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

VI Dzień:

„Przekażcie córkom moim tę dobrą nowinę, którą wam zwiastują od Jezusa Chrystusa i Jego Matki, że mają się weselić i cieszyć, albowiem dla wszystkich razem i każdej z osobna, przygotowany jest w niebie nowy wieniec chwały"
(Rada V, 24-25)

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy żyły nadzieją udziału w chwale nieba. Chcesz, byśmy już dziś cieszyły się wieńcem chwały, który jest dla nas przygotowany na wieczność.

Św. Anielo, módl się za nami do Boga, byśmy patrzyły dalej i by nasz wzrok nie zatrzymywał się tylko na tym, co doczesne i ludzkie. Oręduj za nami i proś Go o światłe oczy serca dla nas, byśmy już teraz uczestniczyły w chwale Ojca, Syna i Ducha Świętego wraz z aniołami i świętymi.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

VII Dzień:

„Obejmijcie wszystkie Siostry miłością i znoście je jednakowo" (Rada VIII)

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy nie robiły różnic między sobą. Przestrzegasz nas, że tylko Bóg zna i bada tajniki ludzkiego serca, i dlatego z mocą ostrzegasz, że „nie do nas należy sąd nad służebnicami Boga. Tylko On wie, co chce z nich uczynić".

Św. Anielo, módl się za nami do Boga i proś Go, by nam wskazał, co dobrego możemy uczyć dla każdej współsiostry. Wyproś nam tę łaskę, byśmy pozwoliły nade wszystko działać Bogu, który czyni rzeczy cudowne w swoim czasie i kiedy się Jemu spodoba". Strzeż nas przed chęcią wyprzedzania Boga w Jego działaniu.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

VIII Dzień:

„Usiłujcie z pomocą Bożą zdobyć i utrzymać w sobie tę dobrą postawę umysłu i serca, by jedyną pobudką waszych trosk i rozporządzeń, była miłość Boża i gorliwość o zbawienie dusz " (Legat I).

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy działały święcie, tzn. kierując się tą motywacją, by nasze myśli, słowa i działania wynikały z miłości Boga do nas i do innych ludzi oraz z powodu troski o zbawienie wieczne.

Św. Anielo, módl się za nami do Boga i proś Go, by oczyścił nasze myśli, pragnienia i czyny z ludzkich motywacji, tzn. z chęci przypodobania się ludziom oraz lęku przed negatywną oceną. Wyproś nam tę łaskę, byśmy często pytały Boga, co i jak należy mówić i czynić, by Jemu się podobać, oraz miały odwagę wypełnić rozpoznaną wolę Boga.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

IX Dzień:

„Niech głównym naszym ratunkiem będzie ucieczka do stóp Jezusa Chrystusa"

W imię błogosławionej i nierozdzielnej Trójcy.

Św. Anielo, Ty pragniesz, byśmy uciekały się do stóp Jezusa Chrystusa, i chcesz, byśmy były pewne, że zawsze u Jego stóp jest nasz ratunek. Ty pragniesz, byśmy u stóp Jezusa modliły się najgoręcej wierząc, że On jest pośród nas i „jak prawdziwy i dobry Mistrz oświeci nas i pouczy, co mamy czynić".

Św. Anielo, módl się za nami do Boga i proś Go, byśmy strzegły się oziębłości i byśmy wiernie i radośnie trwały w rozpoczętym dziele. Wyproś nam tę łaskę, byśmy wspólnie u stóp Jezusa prosiły Go o światło, co i jak mamy czynić, byśmy żyły na chwałę Boga i dla dobra dusz.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

(Kraków 2013,  s. Emmanuela Klich OSU)

 

 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici