logo

Jubileusz 100 lat urszulanek w Lublinie

„Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.” (1 Tm 1, 15-17) - słowa z listu do Tymoteusza przewidziane w liturgii na dzień 16 września 2017 r. nabrały szczególnego znaczenia dla wspólnoty urszulanek, która w tym dniu obchodziła jubileusz 100-lecia swojej obecności w Lublinie.

» zdjęcia z jubileuszu «

100 lat urszulanek w Lublinie

Wspólne świętowanie rozpoczął wykład s. Iwony Naglik „Sto lat klasztoru urszulanek UR w Lublinie”, w którym przywołała ona najważniejsze wydarzenia ze stuletniej historii urszulanek w tym mieście. Koncert chóru Jubileaeum poprzedził centralny punkt jubileuszu, którym była msza święta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika sprawowana w Archikatedrze Lubelskiej. Urszulanki lubelskie oraz licznie przybyłe siostry z Krakowa, Poznania, Rybnika, Sierczy, Tarnowa,  Warszawy, Wrocławia i pobliskiego Nałęczowa, na czele s. Benigną Kanią, przełożoną prowincjalną dziękowały Bogu za minione stulecie. Były też obecne dwie siostry z Prowincji Holenderskiej - s. Angélique van Laarhoven i s. Karin Camerik. W dziękczynienie włączyła się również społeczność szkoły podstawowej prowadzonej przez wspólnotę lubelską oraz zebrani na Eucharystii goście. Ks. Arcybiskup, nawiązując do odczytanej Ewangelii, zwrócił się do Sióstr ze słowami:  „Drogie Siostry, dziękuję Wam dziś za to, że przez 100 lat Waszej pracy w sercu miasta, Wasz dom budowałyście zawsze na Skale, którą jest Jezus Chrystus. Dlatego to dzieło, mimo tylu zawirowań naszej historii ostatniego wieku, przetrwało”.

100 lat urszulanek w Lublinie

Druga część uroczystości odbyła się na przyszkolnym terenie rekreacyjnym. Wzięli w niej też udział szczególni goście: Prezydent Miasta Lublina - Krzysztof Żuk, Poseł na Sejm RP - Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty - Teresa Misiuk oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania - Ewa Dumkiewicz-Sprawka. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

100 lat urszulanek w Lublinie

Deszcz co prawda pokrzyżował nieco przebieg uroczystości, utrudniając przeprowadzenie Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego, nie zdołał on jednak odebrać jubileuszowej radości, która towarzyszyła wszystkim do końca. 

s. Ewa Dziura OSU

100 lat urszulanek w Lublinie

Zaproszenie na sympozjum jubileuszowe w Lublinie

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia