logo

Gdynia

 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Gdynia

Gynia

ul. Światowida 7
81-543 Gdynia
tel. (58) 664-93-20, tel/fax. (58)668-45-45

urszulanki.gdynia@wp.pl

Archidiecezja gdańska, województwo pomorskie

 

Z historii klasztoru

W 1931 r. powstał klasztor i pierwsza szkoła średnia dla dziewcząt w szybko rozwijającym się mieście portowym. Urszulanki nabyły niewykończoną kamienicę, budowaną w pobliżu pięknie położonej parceli, przydzielonej im przez zarząd miasta, Poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się w maju 1931 r. Rok 1931/32 był pierwszym rokiem szkolnym dla 55 uczennic w klasach przygotowawczych i 97 w gimnazjum. Mimo trudnych lat początkowych, wykańczania domu i wyposażania szkoły, następował jej szybki rozwój. W roku szkolnym 1938/9 w obu szkołach: podstawowej i średniej, było już ok. 400 uczennic. Projektowano budowę nowego gmachu szkolnego. Po wybuchu wojny, w październiku 1939 r., otrzymały siostry od niemieckich władz okupacyjnych nakaz opuszczenia Gdyni. Wyjechały do domów w Lublinie i Krakowie.

Gdynia Gdynia Gdynia

Po wojnie, zanim jeszcze zaczęły regularnie kursować pociągi, już 14 kwietnia 1945 r. dwie urszulanki dotarły do zrujnowanego przez pociski, zdewastowanego i całkowicie obrabowanego domu. W ciągu maja i czerwca tego samego roku, zdołały otworzyć przedszkole, szkołę podstawową i średnią. Kuratorium nie udzieliło jednak pozwolenia na prowadzenie przedszkola (zostało ono przejęte przez państwo wraz z zajmowanym lokalem), ani szkoły podstawowej. Przy rosnących trudnościach i szykanach ze strony Kuratorium, szkoła średnia przetrwała do 1962 r., kiedy to władze komunistyczne dokonały jej likwidacji, przejmując budynek dla Państwowego Liceum Pielęgniarsko-Medycznego. Jeszcze do 1967 r. trwała walka o dom. Po wielu trudnościach (wywłaszczone urszulanki otrzymały nakaz przeniesienia się do "lokali zastępczych" w jednym z bloków w dzielnicy Witomino), siostry uzyskały zgodę władz na zakup domu przy ul. Światowida 7 w Gdyni-Orłowie za pieniądze z odszkodowania za dom przy ul. Pomorskiej 41 i zakupiony przez Radę Miejską ogród. Pozostanie na terenie Gdyni, pozwoliło urszulankom utrzymać więzi z byłymi wychowankami. Często i licznie goszczą one w domu przy ul. Światowida 7, skąd siostry od 1967r. dojeżdżały na katechizację, najpierw do parafii, a dziś do szkół gdyńskich, obejmując nią corocznie ok. 1000 dzieci. W czasie wakacji dom służy jako miejsce odpoczynku przede wszystkim dla sióstr.

 

Literatura: B. Banaś, Dzieje Urszulanek w Polsce, t. 2, Lublin 2000, s. 89-91.

Oprac. Urszula Borkowska OSU

 

 

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia