logo

Częstochowa

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Częstochowa

Częstochowa

ul. 3 Maja 2/4
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 324-16-39
czestochowa@osu.pl

Archidiecezja częstochowska
Województwo śląskie

 

Z historii klasztoru

W 1901 r. o. Pius Przeździecki, paulin założył w Częstochowie Zjednoczenie Pań od Działalności Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Było to jedno z ukrytych zgromadzeń zakonnych, jakie powstawały pod zaborem rosyjskim po zlikwidowaniu klasztorów przez carat. W domu przy ul. Wieluńskiej 4 (dziś 3 Maja), panie ze Zjednoczenia prowadziły działalność oświatową i społeczną, od 1908 r. wydawały religijno-kulturalny tygodnik Myśl katolicka. W 1916 r. założyły szkołę we Włocławku. W 1922 r. dom w Częstochowie stał się nowicjatem uznanego już przez biskupa zgromadzenia zakonnego.

CzęstochowaW 1931 r. za zgodą Kongregacji do spraw Zakonników w Rzymie przyłączyło się ono wraz ze swoimi dwoma domami do zgromadzenia urszulanek. Dom częstochowski nadal służył pielgrzymom i osobom pragnącym odprawić rekolekcje. W czasie wojny siostry przyjmowały wysiedlonych, prowadziły stołówkę, a do 1947 r. Dom Dziecka. Od 1946 do 1957 r. mieścił się tam przeniesiony z Krakowa nowicjat sióstr urszulanek. W latach osiemdziesiątych, po zburzeniu budynków gospodarczych, wzniesiono nowy klasztor. Dzisiaj służy on jako dom formacji postulantek, a także grupom młodzieży odbywającej rekolekcje i dni skupienia. Przyjmowane są również inne grupy rekolekcyjne, a także przybywający na Jasną Górę pielgrzymi.

 

Literatura: B. Banaś, Dzieje Urszulanek w Polsce, Lublin 2000, t. 2, s. 99-120.

Oprac. Urszula Borkowska OSU (2005 r.)

                                                                                   
XV Niedziela Zwykła

Bóg jest hojnym siewcą, który wytrwale sieje ziarna swojego słowa w glebę współczesnego świata, gdzie uzyskanie dobrego plony sprawia liczne trudności. Jezus sieje również w każdym ludzkim sercu, mimo ryzyka o jego los. Plon bowiem  zależy od otwartości serca i umysłu człowieka.

 

 

 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici