logo

Częstochowa

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Częstochowa

Częstochowa

ul. 3 Maja 2/4
42-200 Częstochowa
tel. 505 400 335
czestochowa@osu.pl

Archidiecezja częstochowska
Województwo śląskie

 

Z historii klasztoru

W 1901 r. o. Pius Przeździecki, paulin założył w Częstochowie Zjednoczenie Pań od Działalności Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Było to jedno z ukrytych zgromadzeń zakonnych, jakie powstawały pod zaborem rosyjskim po zlikwidowaniu klasztorów przez carat. W domu przy ul. Wieluńskiej 4 (dziś 3 Maja), panie ze Zjednoczenia prowadziły działalność oświatową i społeczną, od 1908 r. wydawały religijno-kulturalny tygodnik Myśl katolicka. W 1916 r. założyły szkołę we Włocławku. W 1922 r. dom w Częstochowie stał się nowicjatem uznanego już przez biskupa zgromadzenia zakonnego.

CzęstochowaW 1931 r. za zgodą Kongregacji do spraw Zakonników w Rzymie przyłączyło się ono wraz ze swoimi dwoma domami do zgromadzenia urszulanek. Dom częstochowski nadal służył pielgrzymom i osobom pragnącym odprawić rekolekcje. W czasie wojny siostry przyjmowały wysiedlonych, prowadziły stołówkę, a do 1947 r. Dom Dziecka. Od 1946 do 1957 r. mieścił się tam przeniesiony z Krakowa nowicjat sióstr urszulanek. W latach osiemdziesiątych, po zburzeniu budynków gospodarczych, wzniesiono nowy klasztor. Dzisiaj służy on jako dom formacji postulantek, a także grupom młodzieży odbywającej rekolekcje i dni skupienia. Przyjmowane są również inne grupy rekolekcyjne, a także przybywający na Jasną Górę pielgrzymi.

 

Literatura: B. Banaś, Dzieje Urszulanek w Polsce, Lublin 2000, t. 2, s. 99-120.

Oprac. Urszula Borkowska OSU (2005 r.)

                                                                                   
XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici