Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


sw.aniela

Wielki Post

"Kiedy wchodzę w tajniki mego serca, widzę w sobie tyle błędów, tyle niegodziwości... Dlatego czuję się przynaglona, by dniem i nocą, czy stoję, czy pracuję, czy myślę, zanosić do nieba błagalne wołanie o miłosierdzie i czas na pokutę. Racz, o najłaskawszy Panie, przebaczyć mi wszystkie moje grzechy i przewinienia, jakie kiedykolwiek popełniłam od dnia mego chrztu świętego do dziś. Racz też przebaczyć grzechy popełnione - niestety - przez mego ojca i matkę, przez moich krewnych i przyjaciół oraz całego świata. Błagam Cię o to, przez Twą Mękę Najświętszą i Krew Najdroższą, wylaną z miłości ku nam, przez Twoje święte Imię, które niech będzie uwielbione więcej razy niż ziaren morskiego piasku, niż kropli wody i ponad miriady gwiazd."

(Z modlitwy św. Anieli Merici)

Z Pism św. Anieli:

O poście

Przypomina się też, aby każda chciała chętnie podejmować post ciała jako rzecz niezbędną, jako środek i drogę do prawdziwego postu duchowego, przez który wykorzenia się z umysłu wszelkie wady i błędy. Zachęca nas do tego bardzo jasno przykład osób świętych, a przede wszystkim życie Jezusa Chrystusa, jedynej drogi do nieba. Dlatego święta Matka Kościół woła głośno do Boga, tak aby wszyscy wierni mogli słyszeć te słowa:: "Boże, który przez post cielesny poskramiasz nasze grzechy, podnosisz nasze umysły, udzielasz cnót i nagród". A ponieważ łakomstwo było początkiem wszystkich nieszczęść, post i wstrzemięźliwość mają stać się źródłem i narzędziem wszelkiego dobra i duchowych korzyści. Dlatego święci kanoniści mówią: "Post i prawo wstrzemięźliwości zostało nakazane przez Boga, a do złamania tego prawa przywodzi diabeł".

O modlitwie

Przypomina się także, aby każda była pilna w modlitwie zarówno myślnej, jak i ustnej, która towarzyszy postowi, zgodnie z tym, co mówi Pismo św.: "Dobra jest modlitwa z postem" [Tb 12,8]. W Ewangelii zaś czytamy o Annie, córce Fanuela, która nieustannie, dniem i nocą, służyła Bogu w świątyni, "przez posty i modlitwę" [Łk 2,37]. Albowiem jak przez post umartwia się pożądliwość ciała i własną uczuciowość, tak przez modlitwę wyprasza się u Boga łaskę życia duchowego. Trzeba więc zawsze się modlić sercem i umysłem, bo nieustannie potrzebujemy pomocy Bożej i dlatego Prawda mówi: "zawsze należy się modlić " [Łk 18,1].

O jałmużnie

To jest prawdziwy i miły Bogu cel dawania jałmużny (...), że odwodzi się ludzi od zła i występku, prowadzi zaś do dobrego i właściwego postępowania, a przynajmniej do większego pożytku duchowego.

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej
przyszedł na świat.
Jest twój,
jest twoim wszystkim,
jest twoją jedyną Miłością.

bł. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków