Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae

Uroczystość św. Anieli w Rybniku

W Roku Życia Konsekrowanego świętowanie uroczystości św. Anieli w naszej wspólnocie w Rybniku było wyjątkowe. Do wspólnej modlitwy zostali zaproszeni przedstawiciele księży werbistów oraz ojców franciszkanów.

*    *    *

W tym roku nieco inaczej świętowałyśmy w naszej wspólnocie Uroczystość Świętej Anieli Merici.

27 stycznia 2015 r. - we wtorek, o godz. 16.30 odmówiłyśmy uroczyste nieszpory, a następnie o godz. 17.00 w naszej kaplicy została odprawiona Eucharystia celebrowana przez ks. Witolda Psurka, kapelana rybnickiej wspólnoty, ks. proboszcza Jana Pilka svd oraz pięciu ojców franciszkanów z Rybnika na czele z ojcem gwardianem o. Lucjuszem Wójtowiczem. Zostali oni wszyscy zaproszeni przez siostrę przełożoną, s. Jadwigę Łaciak, byśmy w roku życia konsekrowanego mogli się dzielić wiarą i naszym przeżywaniem powołania do szczególnej służby Bogu.

Po Eucharystii wszystkie siostry i zaproszeni goście przeszli do salki jadalnej, gdzie przy kolacji w siostrzano - braterskiej wspólnocie zakonnej dzieliliśmy się naszym życiem i doświadczeniem. Na koniec spotkania s. Barbara Markiewicz pokazała przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, z której nasi goście mogli zobaczyć siostry w różnych sytuacjach naszej codzienności a także tych związanych z apostolstwem. Wspólną modlitwą zakończyliśmy nasze spotkanie przyjmując zaproszenie od ojców franciszkanów, by 2 lutego razem obchodzić tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego.

Opracowała: s. Arleta Duszyńska

Urszulanki Rybnik

Urszulanki Rybnik

Urszulanki Rybnik

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych