Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae

Peregrynacja Biblii Jubileuszowej we Wrocławiu

We wrocławskiej archidiecezji Rok Życia Konsekrowanego przeżywany jest z Pismem św. Jubileuszowe wydanie Biblii, ilustrowane miniaturami z Biblii gnieźnieńskiej z 1414 roku, peregrynuje po kolejnych wspólnotach zakonnych męskich i żeńskich.

Peregrynacja Biblii Jubileuszowej we Wrocławiu

W piątek, 10 kwietnia o godz. 15.00 nasza wspólnota we Wrocławiu przyjęła Biblię Jubileuszową od sióstr salezjanek w czasie specjalnej ceremonii związanej z Godziną Miłosierdzia. Zostały odczytane także fragmenty z adhortacji Verbum Domini i z 1 Listu św. Piotra: „SŁOWO PANA trwa na wieki. Właśnie to Słowo ogłoszono wam jako Dobra Nowinę.”

W poniedziałek, 13 kwietnia, przeżyłyśmy poruszającą celebrację Słowa Bożego, przygotowaną przez s. Darię Klich. Złożyła się na nią lektura perykopy ewangelicznej z Niedzieli Miłosierdzia, połączona z refrenem: „Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie”.

Odpowiedzią na usłyszane Słowo był ryt liturgiczny ucałowania Księgi Życia na znak czci, miłości i pragnienia życia według Słowa Bożego. Obecność Jubileuszowego Pisma Świętego w naszej kaplicy dała okazję do pogłębionej refleksji nad godnością Słowa Bożego, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszych drogach.

W środę, 15 kwietnia, przekazałyśmy Biblię Jubileuszową siostrom boromeuszkom.

opracowała s. Elżbieta Peplinska

Peregrynacja Biblii Jubileuszowej we Wrocławiu

Peregrynacja Biblii Jubileuszowej we Wrocławiu

Peregrynacja Biblii Jubileuszowej we Wrocławiu

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków