Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


przemijanie

Listopad – myśli o przemijaniu

 

Misterium paschalne
– tajemnica Przejścia,
w której
jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci –
takie jest doświadczenie i oczywistość taka. (…)

JEDEN z nas wielu
Przeszedł w poprzek wszystkich nurtów mijania
I zmienił kierunek pola, w którym przemija każdy (…)

Ty, Boże!
Ty Jeden możesz ciała nasze odebrać ziemi z powrotem! (…)

Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc,
jakie poddane są śmierci –
nadzieja jest jej przeciwwagą,
w niej świat, który umiera, na nowo odsłania swe życie. (…)

W przestrzeni tej, w najpełniejszym świata wymiarze,
J E S T E Ś
i wtedy ja mam sens i moje w grób opadanie
i przechodzenie w śmierć –
a rozpad, który mnie czyni prochem niepowtarzalnych atomów,
jest cząstką Twojej Paschy.

K. Wojtyła, Rozważanie o śmierci


‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Niech wszystko,
co we mnie cieszy
serce człowiecze,
Ciebie wielbi...

bł. Natalia Tułasiewicz

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych