Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


droga

XV Niedziela Zwykła  B (Mk 6, 7-13)


      Bóg wybrał nas w Chrystusie,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

(Ef 1,4)

Chociaż mieszkańcy Nazaretu odrzucili Jezusa, Jego słowo  docierało do innych miejscowości, do ludzi z otwartym, na sprawy Boże, umysłem i sercem. Do współpracy dla królestwa Bożego Jezus zaprosił swoich uczniów.

Apostołowie udali się  najpierw do ludzi z pobliskich wiosek i głosili im dobrą nowinę o zbawieniu.

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich  powinno być skromne , bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność - to najważniejsze priorytety w przekazywaniu orędzia o  miłosierdziu najlepszego Ojca , który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Jak niegdyś Izraelici wędrujący z Egiptu do Ziemi Obiecanej  (por. Wj  12,11) - uczniowie Chrystusa również podróżują do swojej „ziemi obiecanej"- do nieznanej, nowej rzeczywistość, do powierzonej im działalności apostolskie.

Jezus przekazał swoim Apostołom szczególne dary: władzę nad duchami  nieczystymi i wszelkim złem, moc uzdrawiania chorych oraz dar przekazywania pokoju tym, którzy ich przyjmą jako Bożych misjonarzy głoszących dobrą nowinę o zbawieniu (por. Łk 9,6).

Ubóstwo i rezygnacja ze zbędnych rzeczy materialnych - to najlepszy sposób na skuteczną działalność apostolską. Uczeń Chrystusa nie powinien liczyć tylko na własne uzdolnienia i możliwości ani na szczególe  zabezpieczenia. Wiara i bezgraniczna ufność w opatrzność Boską jest podstawowym priorytetem w pracy misjonarskiej. Gdzie obecny jest Bóg, tam będą środki i zasoby  potrzebne w codziennym życiu, tam nie będzie  brakować koniecznego  wyposażenia dla owocnej pracy apostolskiej. Dobra duchowe są przede wszystkim najbardziej potrzebne, aby przekazywać je ludziom, którym głoszono Ewangelię.

Każdy misjonarz, podobnie jak Chrystus, musi być przygotowany na brak zrozumienia, krytykę czy odrzucenie przez swoich słuchaczy. Wielka nagroda jest przygotowana dla niego w niebie za trud i poświęcenie w pracy dla królestwa Bożego.

Chrześcijanin jest także apostołem posłanym przez Jezusa,
aby dzielić się otrzymanym darem i głosić królestwo Boże nie tylko słowami,
lecz przede wszystkim przykładem życia zgodnego z Ewangelią.
 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Codziennie na nowo
trzeba zaczynać kochać Boga
i być przekonanym,
że tak dziś jak wczoraj
nie dosyć się Go kochało.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych