Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Kto pełni wolę Boża

10 Niedziela Zwykła B   -  Mk 3,20-35

ZAWSZE BLISKO JEZUSA

Jezus był postacią kontrowersyjną od samego początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze pragnęli Go słuchać, odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w Jego boskie posłannictwo.

Wokół Jezusa znajdowali się też adwersarzy i wrogowie, którzy  próbowali zniszczyć Jego działalność.

Ewangelia świętego Marka ukazuje ten dualizm gdy Jezus, w domu Piotra  w Kafarnaum, nauczał i uzdrawiał zebranych tam ludzi. Przybyli tam również uczeni w Piśmie (elita religijna), aby Jezusa oskarżyć o współpracę ze złym duchem. Śmieszne, niedorzeczne i nielogiczne było ich rozumowanie, bo jak szatan może wyrzucać szatana?

Zarzut żydowskiej elity religijnej był przewrotnością, bluźnierstwem i znieważaniem Ducha Świętego, który z wielka mocą działał i czynił cuda przez  Chrystusa.  Taki zarzut jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu -  jest wyrazem wewnętrznego oporu i świadomym odrzuceniem zbawienia. Ten, kto odrzuca miłosierdzie Boże, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i  zbawienie. (por. KKK 1864).

W czasie dyskusji Jezusa  z uczonymi w Piśmie, nadeszła Jego matka i Jego bracia. W czasach biblijnych bliskich krewnych nazywano braćmi i siostrami.

Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i bliskich , spoglądając na siedzących dokoła rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Powyższe słowa Jezusa nie są lekceważeniem matki  ani rodziny. Jezus mówi tu o nowej  relacji, której fundamentem jest wiara , pełnienie woli Bożej oraz przyjęcie Ewangelii. W ten sposób Chrystus tworzy nową rodzinę, Bożą, która po Zesłaniu Ducha Świętego staje się Jego Kościołem. Do tej nowej rodziny, gdzie Bóg zajmuje pierwsze miejscem,  Jezus zaprasza wszystkich także swoją matkę i krewnych. Maryja zostaje matką tej nowej Bożej rodziny- czyli Kościoła. Ona zawsze pełniła wolę Bożą w sposób najdoskonalszy. Jest więc najbliższa sercu swojego Syna. Najlepsza matka Jezusa jest również najlepszą matką Jego Kościoła i każdego z nas.

KDom Piotra jest symbolem Kościoła, jest miejscem bliskich relacji i spotkań z Jezusem. Tam stajemy się braćmi i siostrami Jezusa i dziećmi Maryi.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Istnieje radość wewnętrzna
w znoszeniu cierpienia,
gdy ma się serce oddane Bogu.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych