Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Duch Święty

                    

Zesłanie Ducha Świętego
 
Pocieszyciel, Duch Święty nauczy was wszystkiego (J 14,25)

Duch Święty towarzyszył Jezusowi od momentu Wcielenia aż do Wniebowstąpienia. Jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, który w Dniu Pięćdziesiątnicy obdarzył Apostołów szczególną mocą , odwagą i mądrością.  

Święty Jan określa Ducha Świętego greckim terminem Paraklet. Słowo to posiada wiele znaczeń, np. adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, pocieszyciel. Duch Święty poucza, rozjaśnia umysły, otwiera serca ludzi na radosne przyjęcie i właściwe zrozumienie głębokiego sensu słowa  Bożego.  

W Biblii słowa - wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który stale wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka wierzącego. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i  gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Duch Święty jest stale obecny pośród nas, uświęca nas, napełnia serca miłością, prowadzi nas do nowego życia jako dzieci Boże. Dlatego możemy wołać: Abba, Ojcze (por Rz 8,15n). Od Ducha Świętego otrzymujemy szczególne dary: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Święty Paweł dodaje jeszcze owoce ducha:  miłość,  radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22n).

Dary i owoce Ducha Świętego są duchową pomocą i wsparciem dla szczerego autentycznego życia chrześcijańskiego ." Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami"  (Rz 8,26).

Duch Święty nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co Jezus mówił i czynił (por. J 14,26). 


Przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca Twoim światłem i prawdą

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Radujcie się wspólnie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych