Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Adwent

I Niedziela Adwentu  B   -  Mk 13,33-37

C Z U W A J C I E

Słowo  Adwent  oznacza: oczekiwanie, przybycie, obecność. W czasach starożytnych odnosiło się do przybycia do jakiejś prowincji urzędnika, dostojnika, króla czy cesarza. W pogańskim języku religijnym termin ten dotyczył objawienia się bóstwa. Natomiast chrześcijanie zastosowali słowo Adwent do oczekiwania na Chrystusa - Króla, Władcy i Boga.

Jezus przychodzi i nawiedza swój lud. Jest stale obecny wśród nas. Czeka na nas w Eucharystii, w Ewangelii, w naszych bliźnich oraz w różnych sytuacjach życiowych.

W sposób widzialny, w pełni i w majestacie  przybędzie powtórnie w momencie  Paruzji. Dlatego trzeba czuwać i  przygotowywać się podczas ziemskiego życia na tak ważne wydarzenie, które zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu.

Pan, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, zostawił swój dom i wyjechał. Powierzył swoim sługom staranie i troskę o  ten dom. Chciał, aby byli gotowi i czuwali aż do jego powrotu z podróży.

Jest także dom, który Bóg powierzył naszej trosce i naszemu staraniu. Tym Bożym i naszym domem jest Kościół, cały świat, rzeczywistość, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Domem Bożym i moim domem, jest też moje serce i dusza, moje życie, uzdolnienia i możliwości. Bóg pragnie, byśmy byli odpowiedzialni za nasz dom, dbali o niego i przygotowali na przyjście Pana.

Nasze czuwanie i oczekiwanie na Chrystusa powinno być pełne ufności i radości, bez lęku i niepokoju, ponieważ powraca nasz Pan, Przyjaciel i nasz Zbawiciel.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych