Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Miłość

XXX  Niedziela Zwykła    (A)  Mt 22,34-40

B Ę D Z I E S Z     M I Ł O W A Ł

Kto miłuje Boga miłuje też brata (1 J 4,21)

Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczące miłości Boga Jezus powtarza za Starym Testamentem: Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 4-5).

Nowością przyniesioną przez Jezusa jest drugie przykazanie: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, które Chrystus umieszcza obok pierwszego. Tak więc miłość do człowieka została zrównana z miłością Boga (por. 1J 4,21; Mt 25,35nn). W Starym Testamencie przykazanie to było zagubione między wieloma innymi (zob. Kpł 19,18).

Miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Boga mamy miłować zawsze w jedyny możliwy dla nas sposób, czyli w braciach. Jedna jest więc miłość, która od ludzi idzie ku Bogu. Pouczającym przykładem ewangelicznym w tej dziedzinie jest przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 29nn). Natomiast  u Mateusza znajduje się piękny tekst z konkretnymi przykładami miłości bliźniego (25,35nn).

Chrystus jest obecny w człowieku głodnym, nagim, uwięzionym, opuszczonym. Bóg jest blisko nas. Często spotykamy Go w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Dlatego trzeba mieć otwarte oczy i serca, aby Go zauważyć i  rozpoznawać w naszych bliźnich. Jeśli autentycznie i szczerze kochamy Boga, wówczas Bóg uzdalnia nas do miłowania bliźniego.

Eucharystia  uczy nas prawdziwej miłości Boga i człowieka.

Gdzie miłosierdzie i miłość tam jest Bóg.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Niech wszystko,
co we mnie cieszy
serce człowiecze,
Ciebie wielbi...

bł. Natalia Tułasiewicz

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych