Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Miłość

XXX  Niedziela Zwykła    (A)  Mt 22,34-40

B Ę D Z I E S Z     M I Ł O W A Ł

Kto miłuje Boga miłuje też brata (1 J 4,21)

Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczące miłości Boga Jezus powtarza za Starym Testamentem: Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 4-5).

Nowością przyniesioną przez Jezusa jest drugie przykazanie: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, które Chrystus umieszcza obok pierwszego. Tak więc miłość do człowieka została zrównana z miłością Boga (por. 1J 4,21; Mt 25,35nn). W Starym Testamencie przykazanie to było zagubione między wieloma innymi (zob. Kpł 19,18).

Miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Boga mamy miłować zawsze w jedyny możliwy dla nas sposób, czyli w braciach. Jedna jest więc miłość, która od ludzi idzie ku Bogu. Pouczającym przykładem ewangelicznym w tej dziedzinie jest przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 29nn). Natomiast  u Mateusza znajduje się piękny tekst z konkretnymi przykładami miłości bliźniego (25,35nn).

Chrystus jest obecny w człowieku głodnym, nagim, uwięzionym, opuszczonym. Bóg jest blisko nas. Często spotykamy Go w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Dlatego trzeba mieć otwarte oczy i serca, aby Go zauważyć i  rozpoznawać w naszych bliźnich. Jeśli autentycznie i szczerze kochamy Boga, wówczas Bóg uzdalnia nas do miłowania bliźniego.

Eucharystia  uczy nas prawdziwej miłości Boga i człowieka.

Gdzie miłosierdzie i miłość tam jest Bóg.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych