Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


przebaczenie

XXIV  Niedziela Zwykła    A  (Mt 18,21-35)

Ile razy mam przebaczyć ?

Pojednanie i przebaczenie nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy zranienia są głębokie.  Wymaga to niekiedy długiego procesu, czasu, cierpliwości i wytrwałej modlitwy.

Sugerowana przez Chrystusa  gotowość do przebaczenia, jest podstawowym wymogiem życia chrześcijańskiego (por. Mt 5,23-24; 6,14-15; Mk 11,25).

Jezus, we fragmencie dzisiejszej Ewangelii, nie tylko wzywa nas do przebaczenia, ale również pokazuje związek naszego wybaczania bliźnim, z przebaczeniem, którego pragniemy od Boga dla siebie.

Przypowieść o niemiłosiernym słudze mówi o tym, że trzeba przebaczyć tym, którzy nas obrazili czy zranili, ponieważ sami otrzymaliśmy od Boga przebaczenie naszych grzechów. Przebaczenie Boże jest zupełne, a doświadczenie Jego przebaczającej miłości powinno skłonić nas do wybaczenia wszystkim, którzy nas obrazili czy zranili. Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6,15). Tekstu tego nie należy rozumieć literalnie, ponieważ Boże przebaczenie nie zależy od naszego przebaczenia. Bóg nas kocha i przebacza bezwarunkowo.

Powyższy tekst mówi o tym, że skoro Bóg nam wybaczył, my również powinniśmy zdobyć się na gest szczerego przebaczenia innym.

Odpuść grzechy bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? (Syr 28, 2-4). Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, to również i wam przebaczy Ojciec Niebieski (Mt 6,14).

Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani –
obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, cichość znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem (…)
jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
(Kol 2,12n)

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze
krótkie życie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych