Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


niebo

 

VI Niedziela Wielkanocna    A J 14,15-21

Nie zostawię was sierotami; przyjdę do was. J 14,18

     Chrystus odchodzi do Ojca, ale powróci i wtedy Go ponownie zobaczymy. Jednakże nie możemy oglądać Go fizycznie, jak niegdyś uczniowie, przed odejściem Jezusa do Ojca. Natomiast możemy doświadczać Jego obecności  w inny, nowy sposób poprzez  trwałe przebywanie Ducha Świętego  w nas.
    Jezus obiecał, ze nie zostawi nas sierotami. Trzykrotnie zapewniał, że nie będziemy osamotnieni : Duch Święty będzie z nami (14, 16-17); Jezus będzie z nami (14, 18); Bóg Ojciec będzie z nami (14,23).
     W greckim oryginale, występuje słowo   Paracletos. Termin ten  posiada liczne aspekty określające  działania Ducha Świętego, np. jako   Pocieszyciela, Adwokata, Wspomożyciela, Doradcy, Pośrednika itp.
     Duch Święty kontynuuje  nauczanie Jezusa. Poucza, przypomina i wyjaśnia   słowa  Chrystusa oraz ukazuje sens Jego  zbawczej misji. Uczy nas również modlić się  jak trzeba (por. Rz 8,26) i prowadzi nas po różnych ścieżkach naszego  życia. Duch Święty otwiera nasze serca na  wiarę, nadzieję i miłość, rozjaśnia umysł, byśmy mogli  poznać prawdę i właściwie doceniać wartości życia.
Warto też w tym miejscu zacytować słowa  św. Pawła: Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga (1 Kor 6,19).
      Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).
Ci, którzy wierzą, ufają, kochają i zachowują przykazania Boże, cieszą się obecnością Jezusa w swoim życiu przez działanie Ducha Świętego.
     Duch Święty jest największym darem Zmartwychwstałego  Jezusa. Jest niewyczerpanym źródłem Bożego życie w nas - biednych ludziach. Jest naszym Panem i Bogiem tak, jak Ojciec I Syn Boży ( Papież Franciszek). 

 

Tylko miłość jest właściwą odpowiedzią na to, czym Bóg nas obdarował.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Zobaczcie zatem,
jak ważne jest
zjednoczenie i zgoda.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych