Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


niebo

 

VI Niedziela Wielkanocna    A J 14,15-21

Nie zostawię was sierotami; przyjdę do was. J 14,18

     Chrystus odchodzi do Ojca, ale powróci i wtedy Go ponownie zobaczymy. Jednakże nie możemy oglądać Go fizycznie, jak niegdyś uczniowie, przed odejściem Jezusa do Ojca. Natomiast możemy doświadczać Jego obecności  w inny, nowy sposób poprzez  trwałe przebywanie Ducha Świętego  w nas.
    Jezus obiecał, ze nie zostawi nas sierotami. Trzykrotnie zapewniał, że nie będziemy osamotnieni : Duch Święty będzie z nami (14, 16-17); Jezus będzie z nami (14, 18); Bóg Ojciec będzie z nami (14,23).
     W greckim oryginale, występuje słowo   Paracletos. Termin ten  posiada liczne aspekty określające  działania Ducha Świętego, np. jako   Pocieszyciela, Adwokata, Wspomożyciela, Doradcy, Pośrednika itp.
     Duch Święty kontynuuje  nauczanie Jezusa. Poucza, przypomina i wyjaśnia   słowa  Chrystusa oraz ukazuje sens Jego  zbawczej misji. Uczy nas również modlić się  jak trzeba (por. Rz 8,26) i prowadzi nas po różnych ścieżkach naszego  życia. Duch Święty otwiera nasze serca na  wiarę, nadzieję i miłość, rozjaśnia umysł, byśmy mogli  poznać prawdę i właściwie doceniać wartości życia.
Warto też w tym miejscu zacytować słowa  św. Pawła: Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga (1 Kor 6,19).
      Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).
Ci, którzy wierzą, ufają, kochają i zachowują przykazania Boże, cieszą się obecnością Jezusa w swoim życiu przez działanie Ducha Świętego.
     Duch Święty jest największym darem Zmartwychwstałego  Jezusa. Jest niewyczerpanym źródłem Bożego życie w nas - biednych ludziach. Jest naszym Panem i Bogiem tak, jak Ojciec I Syn Boży ( Papież Franciszek). 

 

Tylko miłość jest właściwą odpowiedzią na to, czym Bóg nas obdarował.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Pocieszcie się
nie poddawajcie się zwątpieniu.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych