Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


pasterz

 

IV Niedziela Wielkanocna A    J 10,1-10

Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy uzyska zbawienie.
(J 10,9)


        W Starym Testamencie Bóg ukazany jest jako idealny pasterz w przeciwieństwie do samolubnych przywódców izraelskich ( por. Ez 34, 1-22). Obietnice prorockie dotyczące Boga  prawdziwego, dobrego pasterza swojego ludu, w pełni zrealizowały się w Jezusie ( por Mk 6,34; Mt 18, 12-14; Łk 12,32;15,4-7).

     Jezus jest Dobrym Pasterzem; chroni nas - swoje owce, leczy i wyprowadza z każdego niebezpieczeństwa, broni przed fałszywymi nauczycielami i przywódcami.

     Dobry Pasterz - Jezus, jest bramą wiodącą do zbawienia. Mówi o sobie : Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie ( J 14,6).

      Jezus jest  bramą naszego codziennego życia. Idzie przed nami, pokazuje  bezpieczną drogę , prowadzi nas poprzez różne wydarzenia i sytuacje na drodze do  Ojca w niebie.

     Jezus jest bramą, której nie można ominąć. Trzeba przez nią przejść - przejść przez Jego życie, pełne obecności Boga i Matki Bożej; przez życie wielkiej ufności pokładanej w Bogu, potężniejszej od cierpienia lub śmierci ( ks. Jan Twardowski ).

   Idźmy więc za Jezusem, Jego śladami  i wracajmy do Pasterza i stróża naszych dusz (por.1P2,21.25). Jeśli słuchamy Jezusa i  za Nim idziemy, nie zabłądzimy. Głos Jego słyszymy w Ewangelii, w dziełach miłosierdzia, w wielu sytuacjach naszego życia.

     Wchodzić przez bramę, którą jest Jezus znaczy: zaakceptować Jego styl życia i Jego sposób traktowania ludzi.

     Jezus jest drogą i bramą do naszych bliźnich, do ich serc, w których mieszka Bóg. Tylko przez Jezusa możemy rozpoznawać obraz Boży w drugim człowieku oraz podobnie jak Dobry Pasterz, otoczyć go szacunkiem i troską (por. Papież Franciszek).

Ciasna i wąska jest brama wiodąca do życia wiecznego.
Jednakże jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu,
aby przygarnąć i objąć cały świat.
Michael Fallon


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


...serce moje jest naczyniem,
do którego Słowo Boże
spływa jak napój.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków