Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


mamona

 

8 Niedziela Zwykła A (Mt 6,24-34)

Bezkompromisowa służba Bogu

Jezus pragnie, byśmy dokonali wyboru między prawdziwym Bogiem a mamoną - fałszywym bożkiem. Chodzi o decyzję, komu chcemy służyć.

Służyć ( gr. douleuein) oznacza niewolniczą przynależność do kogoś. Służba, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii wyraża się nie tylko w pracy, ale również w całkowitym oddaniu i poddaniu sługi względem jego pana, który może nim dysponować tak, jak każdą inną rzeczą.

Jezus nie kwestionuje samego służenia. Sam zostawił przykład bezgranicznego oddania i służby człowiekowi. Problem dotyczy sprawy - komu służyć. Dlatego każdy musi dokonać radykalnego wyboru: Bóg czy mamona ?

Bóg Stwórca, najlepszy, miłujący, miłosierny Ojciec pragnie obdarzyć człowieka prawdziwym, wiecznym szczęściem w królestwie niebieskim.

Mamona stawia przed człowiekiem fałszywe obietnice szczęścia, bezpieczeństwa i mocy, ale faktycznie chce uczynić z nas niewolników egoistycznie zdobywających coraz więcej pieniędzy.

Mamona, to symbol niegodziwych wartości światowych, kojarzące się często z krzywdą i niesprawiedliwością wobec drugiego człowieka. To wymagający pan, który chce zagarnąć dla siebie ludzi, ich serca i umysły.

Bóg i mamona to dwie sprzeczności, dwaj panowie o przeciwnych interesach, dwie drogi prowadzące w odwrotnym kierunku.

Nie chodzi tu o pieniądze i inne wartości doczesne, które służą życiu i potrzebom człowieka, nie chodzi o wynagrodzenie za pracę, ani o wsparcie dla ubogich i inne uczynki miłosierdzia. Chodzi o pieniądze i dobra, które zniewalają i podporządkowuje sobie ludzi.

Kompromis i podzielność jest nie do przyjęcia w tej dziedzinie, gdyż wobec Boga nie można prowadzić podwójnej gry.

Nie wolno ufać mamonie, ale tylko Bogu i Jego opatrzności. Jednakże nie mamy pozostawać bierni w trosce o życie i godną ludzką egzystencję. Bóg powierzył człowiekowi ziemię; dał mu talenty, inteligencję i ręce do pracy, aby ją uprawiał i zbierał owoce swojego trudu.


Ojciec wasz niebieski zna wasze potrzeby,
dlatego nie zamartwiajcie się o dzień jutrzejszy.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych