Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


mamona

 

8 Niedziela Zwykła A (Mt 6,24-34)

Bezkompromisowa służba Bogu

Jezus pragnie, byśmy dokonali wyboru między prawdziwym Bogiem a mamoną - fałszywym bożkiem. Chodzi o decyzję, komu chcemy służyć.

Służyć ( gr. douleuein) oznacza niewolniczą przynależność do kogoś. Służba, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii wyraża się nie tylko w pracy, ale również w całkowitym oddaniu i poddaniu sługi względem jego pana, który może nim dysponować tak, jak każdą inną rzeczą.

Jezus nie kwestionuje samego służenia. Sam zostawił przykład bezgranicznego oddania i służby człowiekowi. Problem dotyczy sprawy - komu służyć. Dlatego każdy musi dokonać radykalnego wyboru: Bóg czy mamona ?

Bóg Stwórca, najlepszy, miłujący, miłosierny Ojciec pragnie obdarzyć człowieka prawdziwym, wiecznym szczęściem w królestwie niebieskim.

Mamona stawia przed człowiekiem fałszywe obietnice szczęścia, bezpieczeństwa i mocy, ale faktycznie chce uczynić z nas niewolników egoistycznie zdobywających coraz więcej pieniędzy.

Mamona, to symbol niegodziwych wartości światowych, kojarzące się często z krzywdą i niesprawiedliwością wobec drugiego człowieka. To wymagający pan, który chce zagarnąć dla siebie ludzi, ich serca i umysły.

Bóg i mamona to dwie sprzeczności, dwaj panowie o przeciwnych interesach, dwie drogi prowadzące w odwrotnym kierunku.

Nie chodzi tu o pieniądze i inne wartości doczesne, które służą życiu i potrzebom człowieka, nie chodzi o wynagrodzenie za pracę, ani o wsparcie dla ubogich i inne uczynki miłosierdzia. Chodzi o pieniądze i dobra, które zniewalają i podporządkowuje sobie ludzi.

Kompromis i podzielność jest nie do przyjęcia w tej dziedzinie, gdyż wobec Boga nie można prowadzić podwójnej gry.

Nie wolno ufać mamonie, ale tylko Bogu i Jego opatrzności. Jednakże nie mamy pozostawać bierni w trosce o życie i godną ludzką egzystencję. Bóg powierzył człowiekowi ziemię; dał mu talenty, inteligencję i ręce do pracy, aby ją uprawiał i zbierał owoce swojego trudu.


Ojciec wasz niebieski zna wasze potrzeby,
dlatego nie zamartwiajcie się o dzień jutrzejszy.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych