Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


ciemnosc

3 Niedziela Zwykła A (Mt 4,12-23)

Lud, który był pogrążony w ciemności, ujrzał wielkie światło.

Jezus rozpoczyna swoją zbawczą działalność w Galilei zamieszkałej także przez pogan (zob. Mt 4,15). Ciemność Galilei – to większy liberalizm moralny niż w Judei, to związki z poganami, mieszane małżeństwa, więcej cudzoziemców i ośrodków kultu pogańskiego.

Mroczna kraina ciemności – to ludzie pozbawieni opieki, chorzy, odrzuceni oraz ci, którzy znajdowali się w mocy złego.

Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło. Jest nim Mesjasz, Jezus Chrystus, który idzie do pokoleń najbardziej zagrożonych, idzie szukać zagubionych, niesie im światło swojej nauki, dobrą nowinę, swoją miłość i miłosierdzie. Wielkie światło – to Syn Boży pełen Ducha i mocy, który uzdrawia, ocala, pomaga, ratuje, uwalnia od złego.

Zasadnicza treść nauczania Jezusa zawiera się w wezwaniu: Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie (Mt 4,17). Królestwo niebieskie jest tym samym, co królestwo Boże. Żydzi nie wymawiali słowa Bóg, zastępowali je zwrotem Niebo lub Chwała.

Królestwo niebieskie, o którym jest mowa, nie oznacza miejsca, gdzie panuje Bóg. Jest raczej zbawczym działaniem Boga jako Króla. Gdy Jezus mówi, że nadchodzi królestwo niebieskie znaczy to, że przychodzi do nas zbawienie.

Odpowiedzią na dar zbawienia, powinno być nawrócenie, do którego wzywał także Jan Chrzciciel. Jednakże dla niego oznaczało to zerwanie z grzechem; dla Jezusa jest powrotem do Boga poprzez radykalną odnowę życia dzięki doświadczeniu miłości Boga.

Nawrócenie jest przemianą serca dokonującą się z łaską Bożą. To zmiana stylu życia dzięki działaniu Ducha Świętego w nas. Nawrócenie jest wejściem w głęboką, bliską, serdeczną relację z Bogiem. Dla tego, który się nawrócił, Jezus staje się Panem – dawcą nowego życia.

Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem lecz codziennym stylem życia. Jest odwracaniem się od ciemności i zwrotem w stronę światła – do Chrystusa.

 

Każdego dnia potrzebujemy nawrócenia, ponieważ stale nas coś oddala od Boga.
Gdy się nawracamy – królestwo Boże jest blisko nas. (ks. Jan Twardowski)

 


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Ja zawsze będę wśród was,
wspierając modlitwy wasze.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych