Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Adwent

I Niedziela Adwentu  (Mt 24, 37-44)


Bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Mt 24,44

Na początku Adwentu Kościół przypomina nam o powtórnym przyjściu Chrystusa – o Paruzji. Być gotowym na przyjście Jezusa znaczy wiedzieć, że nie jest się panem lecz sługą, który wie, co ma robić i to czyni.

Jezus przyjdzie w sposób nieprzewidziany tam, gdzie uważa się Go za nieobecnego. Chrystus jest obecny wszędzie poprzez różne znaki i wydarzenia. Dlatego trzeba czuwać, mieć otwarte oczy i dostrzegać przychodzącego Pana. On jest obecny w naszej codzienności: gdy jemy, pijemy, pracujemy czy odpoczywamy. Nasze zwyczajne życie decyduje o zbawieniu lub zatraceniu, o przebywaniu z Bogiem lub oddaleniu od Niego, o błogosławieństwie lub pozbawieniu go (por. Silvano Fausti).

Krótki fragment z dzisiejszej Ewangelii ( Mt 24, 40-41 oraz w.46) wyraźnie wskazuje na nieoczekiwane przyjście Chrystusa podczas codziennych zajęć ludzi lecz z różnym rezultatem dla nich, może w zależności od tego, jak żyli i pracowali.

Roztropność, czuwanie i gotowość w każdym dniu życia, decydują o naszej wiecznej przyszłości.

Ewangelia nawiązuje też do czasów Noego, kiedy ziemia była skażona złem a ludzie postępowali niegodziwie. Wtedy Bóg zasmucił się i żałował, że stworzył człowieka. I nie spostrzegli się jak przyszedł potop i pochłonął wszystkich, oprócz sprawiedliwego Noego i tych, którzy z nim byli w arce (por. Rdz 6).

Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Dlatego trzeba umiejętnie, mądrze, roztropnie i odpowiedzialnie żyć teraźniejszością oraz każdego dnia z wiarą, ufnością i miłością podejmować obowiązki i trudy życia (por. St. Biel)
Trzeba czuwać i starać się o jakość każdego naszego dnia i w ten sposób budować dom w niebie. Jezus jest zawsze z nami i prowadzi nas bezpiecznie do wieczności.

 

Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko czyńcie na chwałę Boga.

1 Kor 10,31

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


...serce moje jest naczyniem,
do którego Słowo Boże
spływa jak napój.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych