Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


sykomora

       

31 Niedziela Zwykła  (Łk 19,1-10)

Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast, patrzy na serce.
(1Sm 16,7)

   Zacheusz, zwierzchnik celników, był bogatym kolaborantem znienawidzonych okupantów rzymskich. Był wyzyskiwaczem własnego narodu, o bardzo złej reputacji. Tacy ludzie spotykali się z pogardą Izraelitów, którzy uważali ich za zdrajców i grzeszników.

  Jezus przekracza granice tradycyjnych zwyczajów żydowskich, ponieważ jest Zbawicielem wszystkich ludzi.

   Zacheusz pragnie zobaczyć Jezusa, pragnie Boga. Aby zrealizować swoje marzenie, musi pokonać różne przeszkody : tłum gapiów, którzy zasłaniają mu Jezusa, posiadaną pozycje społeczną, niską posturę, paraliżujący wstyd. Nic i nikt nie jest w stanie powstrzymać go w realizowaniu tego pragnienia. Wspina się więc na drzewo sykomory i wypatruje Jezusa.

   Przechodząc tamtędy, Chrystus nie tylko dostrzegł małego człowieka, lecz spojrzał w górę, zobaczył Zacheusza kryjącego się w liściach drzewa i powiedział: zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu i poszedł w gościnę do grzesznika - do celnika.

   Podejście Jezusa do Zacheusza różni się od innych, od tych, którzy nim gardzili, lekceważyli, przypisywali najgorsze cechy, potępiali.

   Spojrzenie Jezusa nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, ale wychodzi poza wady i grzechy. Nie zatrzymuje się na złu z przeszłości. Oczy Chrystusa widzą dobro, wnikają w serce, wydobywają z człowieka to, co jest w nim szlachetne i najpiękniejsze.

   Miłosierdzie Zbawiciela wyzwala w Zacheuszu spontaniczną reakcję wdzięczności oraz pragnienie naprawienia wyrządzonych krzywd. Celnik ten naprawił zło w stopniu większym, niż wymagało tego Prawo ( por. Lb 5,6n ). Zacheusz okazał się o wiele bardziej otwarty na Dobrą Nowinę niż ci, którzy uważali go za zdrajcę i grzesznika. Spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie.

  Dzisiejsza Ewangelia pokazuje łaskawość Boga, który przychodzi, aby ocalić wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest dla Niego ważny.

  Człowiek, który doświadczył miłości i przebaczenia samego Boga stara się o to, aby całym swoim życiem oraz godnym, szlachetnym postępowaniem, odpowiedzieć na dobroć i miłosierdzie Zbawiciela.


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Radujcie się wspólnie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych