Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


modlitwa

       

30 Niedziela Zwykła  (Łk 18,9-14)

Sprawiedliwy i grzesznik w świątyni

    Za pomocą przypowieści, Jezus ukazuje jaka powinna być autentyczna modlitwa i jak trzeba wzywać miłosierdzia Boga.

  Do świątyni weszli dwaj ludzie, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Modlą się jednak w bardzo odmienny sposób, zyskując przeciwne rezultaty.

   Faryzeusz dziękuje Bogu za swoją doskonałość a celnik, grzesznik, błaga Boga o litość.

   Modlitwa faryzeusza jest urozmaicona wieloma słowami, natomiast celnik, ze szczerego serca, kieruje do Boga proste, krótkie błagania. Celnik z pokorą zwraca się do Boga, faryzeusz koncentruje się na samym sobie. Recytuje listę wykonanych dobrych uczynków: respektuje Prawo, pości dwa razy w tygodniu, płaci podatek. Nie można mu niczego zarzucić.

   Chociaż uważa siebie za sprawiedliwego, pomija najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest przekonany o własnej sprawiedliwości. W poczuciu wyższości gardzi innymi ludźmi, lekceważy i nazywa ich zdziercami, oszustami, cudzołożnikami, albo takimi, jak ten celnik ( por. w.11).

   Faryzeusz stoi, nie pada przed Bogiem na kolana. Czuje się bezpieczny i chroniony przez Prawo. Jest zadowolony z siebie i liczy tylko na siebie. Jednakże, poza fasadą zewnętrznej pobożności, faryzeusz nie nawiązuje bliskiej relacji z Bogiem. Taka postawa prowadzi do fałszywej religijności.

   Celnik stoi pokornie, z daleka, z sercem skruszonym. Nie śmie oczu wznieść ku niebu lecz bije się w piesi mówiąc: miej litość dla mnie, grzesznika ( w. 13). On zna siebie w całej prawdzie. Wie, że jest słabym człowiekiem, grzesznikiem. Dlatego prosi Boga o przebaczenie.   

  Szczera modlitwa otwiera go na Boże miłosierdzie i przebaczającą miłość. Celnik odszedł usprawiedliwiony a nie faryzeusz . Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony ( w.14).

  Chrystus uczy, ze jesteśmy sprawiedliwi, lub grzesznikami ze względu na sposób, w jaki odnosimy się do Boga i ludzi.

Pokora ukazuje, jakimi jesteśmy naprawdę. Uświadamia nam zarazem, że sami niczego nie możemy dokonać, że całkowicie jesteśmy zależni od Boga ( por. Michael Fallon).


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

bł. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków