Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


modlitwa

       

30 Niedziela Zwykła  (Łk 18,9-14)

Sprawiedliwy i grzesznik w świątyni

    Za pomocą przypowieści, Jezus ukazuje jaka powinna być autentyczna modlitwa i jak trzeba wzywać miłosierdzia Boga.

  Do świątyni weszli dwaj ludzie, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Modlą się jednak w bardzo odmienny sposób, zyskując przeciwne rezultaty.

   Faryzeusz dziękuje Bogu za swoją doskonałość a celnik, grzesznik, błaga Boga o litość.

   Modlitwa faryzeusza jest urozmaicona wieloma słowami, natomiast celnik, ze szczerego serca, kieruje do Boga proste, krótkie błagania. Celnik z pokorą zwraca się do Boga, faryzeusz koncentruje się na samym sobie. Recytuje listę wykonanych dobrych uczynków: respektuje Prawo, pości dwa razy w tygodniu, płaci podatek. Nie można mu niczego zarzucić.

   Chociaż uważa siebie za sprawiedliwego, pomija najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest przekonany o własnej sprawiedliwości. W poczuciu wyższości gardzi innymi ludźmi, lekceważy i nazywa ich zdziercami, oszustami, cudzołożnikami, albo takimi, jak ten celnik ( por. w.11).

   Faryzeusz stoi, nie pada przed Bogiem na kolana. Czuje się bezpieczny i chroniony przez Prawo. Jest zadowolony z siebie i liczy tylko na siebie. Jednakże, poza fasadą zewnętrznej pobożności, faryzeusz nie nawiązuje bliskiej relacji z Bogiem. Taka postawa prowadzi do fałszywej religijności.

   Celnik stoi pokornie, z daleka, z sercem skruszonym. Nie śmie oczu wznieść ku niebu lecz bije się w piesi mówiąc: miej litość dla mnie, grzesznika ( w. 13). On zna siebie w całej prawdzie. Wie, że jest słabym człowiekiem, grzesznikiem. Dlatego prosi Boga o przebaczenie.   

  Szczera modlitwa otwiera go na Boże miłosierdzie i przebaczającą miłość. Celnik odszedł usprawiedliwiony a nie faryzeusz . Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony ( w.14).

  Chrystus uczy, ze jesteśmy sprawiedliwi, lub grzesznikami ze względu na sposób, w jaki odnosimy się do Boga i ludzi.

Pokora ukazuje, jakimi jesteśmy naprawdę. Uświadamia nam zarazem, że sami niczego nie możemy dokonać, że całkowicie jesteśmy zależni od Boga ( por. Michael Fallon).


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych