Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


dobry samarytanin

Witraż - Dobry Samarytanin, by Romary (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

XV  Niedziela Zwykła      C    Łk 10,25-37


  Kto jest moim bliźnim ?

Dla Izraelitów bliźnim był każdy członek ich narodu i wyznawca tej samej religii. Nie był nim cudzoziemiec, obcy czy wróg, np. Samarytanin. Według nauki Jezusa, prawdziwa miłość nie pozwala na tego rodzaju dyskryminację.

Na pytanie uczonego w Prawie: kto jest moim bliźnim? - Jezus odpowiada przypowieścią o leżącym przy drodze poranionym człowieku, który potrzebuje pomocy.

Dzisiejsza Ewangelia kieruje naszą szczególna uwagę na pewnego człowieka, który idzie drogą z Jerozolimy do Jerycha. Jest nim Samarytanin, znienawidzony przez Żydów cudzoziemiec. Właśnie on zauważa leżącego poranionego, na pół żywego człowieka, pozostawionego bez jakiejkolwiek pomocy. Droga była bardzo niebezpieczna z powodu licznych napadów i rabunków. Samarytanin, jednakże, zatrzymuje się i angażuje w dramat  nieznajomego. Nie mija go tak, jak kapłan i lewita, przedstawiciele religii Izraelitów. Oni również widzą tego rannego, lecz idą dalej. Może ze względu na rytualne przepisy, które nie pozwały na kontakt z obcym, może już martwym człowiekiem.

Samarytanin, na widok cierpiącego, wzruszył się głęboko. Ze współczuciem podchodzi do niego. Jest delikatny i wyczuwa, czego potrzebuje porzucony przy drodze ranny. Udziela pierwszej pomocy i opatruje rany. Potem, na swoim ośle, prowadzi go do gospody. Tam podczas nocy osobiście pielęgnuje swojego „pacjenta”. Następnego dnia płaci gospodarzowi za opiekę nad chorym i zobowiązuje się do pokrycia dalszych wydatków pielęgnacyjnych.

Samarytanin zatroszczył się o poranionego człowieka, jak ktoś bliski i oddany, mimo że go nie znał. Jego wielkie serce mówiło mu jak ma postępować.

Dzisiejszy świat potrzebuje wielu Samarytan o wspaniałym sercu. Chore społeczeństwo i zraniony człowiek wołają o ratunek i czekają na konkretną pomoc od współczesnych dobrych Samarytan, pochylających się nad każda ludzką biedą.

Miłość Boga, słuchanie słowa Bożego, pełnienie woli Bożej umożliwiają miłość do człowieka, która przewyższa naturalną przyjaźń, komfort i własne interesy. Ponadto, miłość bliźniego jest dobrym testem sprawdzającym naszą miłość do Boga (por. 1J 4,20; Fil 2,1-5). Jest sprawą niedopuszczalną, aby pod osłoną prawa, zrezygnować z praktykowania miłości bliźniego (M. Fallon).


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


I zawsze niech
głównym waszym ratunkiem
będzie ucieczka
do stóp Jezusa Chrystusa.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych