Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Trójca Święta (ikona Rublowa)

                                            Trójca Święta, ikona Andrieja Rublowa, fot. commons.wikimedia.org

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej   J 16, 12-15


Miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany
Rz 5,5


Trójca Święta przypomina nam o tajemnicy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest komunią osób Boskich, które są jedna z drugą, jedna dla drugiej, jedna w drugiej.

Trójca Święta jest obliczem, które sam Bóg objawił, nie z wysokości katedry, ale w historii ludzkości.

Bóg jest Miłością. Jest to miłość Ojca, który jest u początku wszelkiego życia; miłość Syna, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje; miłość Ducha Świętego, który odnawia człowieka i świat.

Trójca Święta jest także naszym ostatecznym celem. Droga życia chrześcijańskiego jest zasadniczo drogą  trynitarną.  Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania Chrystusa i Jego Ewangelii. Jezus przyszedł na świat, aby umożliwić nam poznanie Ojca, aby nas do Niego prowadzić, aby nas w Nim pojednać.

W Trójcy Świętej rozpoznajemy również wzór Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do wzajemnej miłości, która jest konkretnym znakiem pokazującym wiarę w Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Niech Maryja pomoże nam zauważyć w wydarzeniach świata
znaki Bożej obecności: Ojca, Syna i Ducha Świętego,
abyśmy podążali ku wizji Trójcy Świętej
- wspaniałego celu, do którego zmierza nasze życie

(por. Papież Franciszek, homilie).

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Słowo Przedwieczne
jest prawdziwie
Oblubieńcem duszy.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych