Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Figowiec

                                            Figowiec, fot. by de:Benutzer:Gibe [GFDL or CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons]

 III Niedziela Wielkiego Postu  C - Łk 13,1-9

Jeśli się nie nawrócicie...

Zdarza się, że niektórzy ludzie łączą cierpienia, nieszczęścia czy tragedie z grzechem. O takiej sytuacji mówi dzisiejsza Ewangelia. Żołnierze rzymscy zamordowali Galilejczyków podczas składania ofiary w świątyni jerozolimskiej. Wówczas Żydzi dopatrywali się kary Bożej za osobiste grzechy ofiar tej zbrodni.   Podobnie mówiono o osiemnastu osobach, na których zwaliła się wieża w Siloam.

Zamiast żalu i współczucia względem pokrzywdzonych, w niektórych ludzkich sercach budzi się jakieś dziwne zadowolenie czy satysfakcja i wyrok: bo zasłużył na to, zwłaszcza gdy chodzi o osobę, którą nie darzy się sympatią.

Jezus nie pozwala osądzać dotkniętego nieszczęściem człowieka, ponieważ istnieje również cierpienie niezasłużone oraz cierpienia, które pozostają tajemnicą dla ludzi a związane są z pewnym planem Bożym.

Ludzkie dramaty, tragedie, choroby, kataklizmy mogą też być znakami czasu, przez które Bóg przemawia i wzywa do nawrócenia. Każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje nawrócenia, aby powrócić do Boga.

Nawrócenie jest też nadzieją i nową szansą. Dla podkreślenia tej prawdy, Jezus opowiada przypowieść o drzewie figowym, które zasługuje na wycięcie. Dla uratowania tego drzewa, przypowieściowy ogrodnik daje mu ostateczną szansę, określony czas na wydanie owoców. Podobnie, nieskończenie miłosierny i cierpliwy Bóg daje ludziom czas na nawrócenie i przemianę serca.

Ofiarowany nam czas łaski trzeba roztropnie wykorzystać,
aby nasze nawrócenie zaowocowało w życiu.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych