Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Szopka

Boże Narodzenie

Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką (Iz 9,1).
Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tt 2,11)

Kim jest Dzieciątko, które przyszło na świat w nędznej grocie? Kim jest ten mały Jezus leżący na sianie w żłobie? Św. Łukasz zanotował trzy tytuły Jezusa: Zbawiciel, Mesjasz, Pan.

Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na świat, aby zamieszkać z nami, aby objawić miłosierne Serce Ojca i przypomnieć nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Jezus przyszedł uczyć nas dobrego życia i jak kochać Boga i ludzi.

Dzisiaj, przy żłóbku, ofiarujmy Jezusowi nasze otwarte serca, a także naszą biedę, bezradność, słabość i grzechy. On przyszedł, aby leczyć nasze zranienia i wyzwolić nas od wszelkiego zła. Przyszedł, by napełnić nas miłością.

Boże Dzieciątko, nasz mały Królu z nieba, prosimy Cię, nie płacz z powodu nieczułego przyjęcia i zamkniętych drzwi dawniejszych i dzisiejszych betlejemitów. Przebacz wszelką naszą oziębłość i błogosław nas, abyśmy wszyscy, dzięki twojej łasce, otrzymali to, czego tak bardzo potrzebujemy i pragniemy: miłość do Ciebie i do ludzi, trwały pokój i radość w Duchu Świętym (por. Fraudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Słowo Przedwieczne
jest prawdziwie
Oblubieńcem duszy.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków