Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Szopka

Boże Narodzenie

Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką (Iz 9,1).
Ukazała się łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tt 2,11)

Kim jest Dzieciątko, które przyszło na świat w nędznej grocie? Kim jest ten mały Jezus leżący na sianie w żłobie? Św. Łukasz zanotował trzy tytuły Jezusa: Zbawiciel, Mesjasz, Pan.

Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na świat, aby zamieszkać z nami, aby objawić miłosierne Serce Ojca i przypomnieć nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Jezus przyszedł uczyć nas dobrego życia i jak kochać Boga i ludzi.

Dzisiaj, przy żłóbku, ofiarujmy Jezusowi nasze otwarte serca, a także naszą biedę, bezradność, słabość i grzechy. On przyszedł, aby leczyć nasze zranienia i wyzwolić nas od wszelkiego zła. Przyszedł, by napełnić nas miłością.

Boże Dzieciątko, nasz mały Królu z nieba, prosimy Cię, nie płacz z powodu nieczułego przyjęcia i zamkniętych drzwi dawniejszych i dzisiejszych betlejemitów. Przebacz wszelką naszą oziębłość i błogosław nas, abyśmy wszyscy, dzięki twojej łasce, otrzymali to, czego tak bardzo potrzebujemy i pragniemy: miłość do Ciebie i do ludzi, trwały pokój i radość w Duchu Świętym (por. Fraudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Pozwólcie działać Bogu,
który uczyni rzeczy cudowne
w swoim czasie i kiedy
się Jemu spodoba.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych