Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus Król na krzyżu

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Przyjdź Królestwo Twoje

Tytuł królewski zwykle kojarzy się z władzą, bogactwem, splendorem, siłą, sławą, itd.

Chrystus Król ukazuje inne wartości, takie jak: cichość, miłosierdzie, pokora, przebaczenie, sprawiedliwość, pokój, cierpienie. Te postawy widzimy w Jego nauczaniu i życiu, w Jego męce i śmierci na krzyżu dla naszego zbawienia.

Królowanie  Jezusa - to nie honory, przywileje, kariera czy zewnętrzny przepych i sukces.

Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, służby, pokoju, prostoty, prawdy. Jest panowaniem Jezusa  przez Jego śmierć  dla  zbawienia ludzi oraz przez Jego chwalebne zmartwychwstanie.

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Światowe królestwa przeminą; Królestwo Boga jest wieczne. 

Twoja jest potęga i władza królewska należy do Ciebie, Panie.
Ty panujesz nad wszystkimi narodami.
Udziel pokoju naszym czasom.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych