Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus Król na krzyżu

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Przyjdź Królestwo Twoje

Tytuł królewski zwykle kojarzy się z władzą, bogactwem, splendorem, siłą, sławą, itd.

Chrystus Król ukazuje inne wartości, takie jak: cichość, miłosierdzie, pokora, przebaczenie, sprawiedliwość, pokój, cierpienie. Te postawy widzimy w Jego nauczaniu i życiu, w Jego męce i śmierci na krzyżu dla naszego zbawienia.

Królowanie  Jezusa - to nie honory, przywileje, kariera czy zewnętrzny przepych i sukces.

Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, służby, pokoju, prostoty, prawdy. Jest panowaniem Jezusa  przez Jego śmierć  dla  zbawienia ludzi oraz przez Jego chwalebne zmartwychwstanie.

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Światowe królestwa przeminą; Królestwo Boga jest wieczne. 

Twoja jest potęga i władza królewska należy do Ciebie, Panie.
Ty panujesz nad wszystkimi narodami.
Udziel pokoju naszym czasom.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych