Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Serce Jezusa Ledóchowska

Obraz namalowany przez św. Urszulę Ledóchowską - Kraków, fot. s. Weronika Dryl OSU

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

M i e j   s e r c e    i   p a t r z   w    s e r c e.   (A. Mickiewicz)

Kult i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa jest programem życia chrześcijańskiego, który można wyrazić zwrotem: Miej serce!

Ewangelia często ukazuje Serce Jezusa i jego przejawy w różnych okolicznościach i konkretnych sytuacjach życiowych. Kontemplując Boże Serce, możemy kształtować nasze małe serca na podobieństwo wielkiego, otwartego dla wszystkich Serca Jezusa. Wpatrujmy się często w to najpiękniejsze Serce Syna Bożego i uczmy się od Niego, jak kochać swoim ludzkim sercem drugiego człowieka.

Człowiek potrzebuje Serca Jezusa, aby poznawać Boga i samego siebie; potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości (św. Jan Paweł II).

Gdy dzisiaj grozi nam znieczulica, obojętność i brak serca, tym bardziej jest nam ono potrzebne.

Dziś trzeba mieć serce wielkie, serce otwarte, które bierze swoją miarę w Sercu Chrystusa (Benedykt XVI).

Z Serca Chrystusowego, otwartego na krzyżu,
może zrodzić się człowiek o nowym sercu.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nie wystarczy bowiem
coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych