Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus Ukrzyżowany - św. Urszula

Fragment obrazu "Męczeństwo św. Urszuli" z Bazyliki św. Jerzego w Pradze
- pod Krzyżem Chrystusa klęczy św. Urszula.
 

 IV Niedziela Wielkiego Postu  B
(J 3, 14-21)

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

Jezus odnosi do swojej męki i śmierci prastare wydarzenia z historii Izraela (por. J 3, 14; Lb 21, 4-9). W ten sposób nawiązuje do swojego wywyższenia na krzyżu.

Krzyż Chrystusa mówi o miłości Boga do człowieka. Największym świadectwem tej miłości jest Jezus - Syn Boży. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu (1 J 4,9-10).

Pan Bóg nie rezerwuje swojej miłości dla niewielu wybranych, lecz ogarnia nią wszystkich ludzi, świat cały i kosmos. Świat istnieje, żyje i zbawia się dzięki tej miłości.

Bóg, który ofiarował nam miłość, nigdy jej nie cofa i nie odbiera. On nas stworzył i do końca umiłował.

Człowiek jako istota obdarzona wolnością, może odwdzięczyć się swoją ludzka miłością, ale również może odrzucić największy i najpiękniejszy dar – miłość Bożą. Może wybierać życie i światło, albo zło i ciemności. W każdej jednak sytuacji, Bóg jak Dobry Pasterz dociera do każdej zaginionej owcy, aby ja ocalić.

Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych