Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus Ukrzyżowany - św. Urszula

Fragment obrazu "Męczeństwo św. Urszuli" z Bazyliki św. Jerzego w Pradze
- pod Krzyżem Chrystusa klęczy św. Urszula.
 

 IV Niedziela Wielkiego Postu  B
(J 3, 14-21)

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

Jezus odnosi do swojej męki i śmierci prastare wydarzenia z historii Izraela (por. J 3, 14; Lb 21, 4-9). W ten sposób nawiązuje do swojego wywyższenia na krzyżu.

Krzyż Chrystusa mówi o miłości Boga do człowieka. Największym świadectwem tej miłości jest Jezus - Syn Boży. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu (1 J 4,9-10).

Pan Bóg nie rezerwuje swojej miłości dla niewielu wybranych, lecz ogarnia nią wszystkich ludzi, świat cały i kosmos. Świat istnieje, żyje i zbawia się dzięki tej miłości.

Bóg, który ofiarował nam miłość, nigdy jej nie cofa i nie odbiera. On nas stworzył i do końca umiłował.

Człowiek jako istota obdarzona wolnością, może odwdzięczyć się swoją ludzka miłością, ale również może odrzucić największy i najpiękniejszy dar – miłość Bożą. Może wybierać życie i światło, albo zło i ciemności. W każdej jednak sytuacji, Bóg jak Dobry Pasterz dociera do każdej zaginionej owcy, aby ja ocalić.

Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych