Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Siostry, Dzień życia konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego   (Łk 2,22-40)

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego

W Roku Życia Konsekrowanego obchodzimy to święto ze szczególną intensywnością.
W przeżywaniu tego czasu niech pomocną będzie nam również modlitwa,
jaką Kościół zanosił za nas w dniu ślubów wieczystych:

„Prosimy Cię, Ojcze święty, wlej w nasze serca ogień Ducha Świętego,
niech napełni większą gorliwością życie, do podjęcia którego nas natchnąłeś.
Niech rozbłyśnie w naszym życiu wspaniałe światło chrztu.
Niech nasza konsekracja przyczynia się do wzrostu miłości do Ciebie.
Niech nic nas nie oddziela od Chrystusa, jedynego Oblubieńca.
Miejmy dla Kościoła, swej Matki, oddanie bez granic,
bądźmy dla wszystkich ludzi znakiem miłości Boga
i świadkiem Królestwa, które nadchodzi”.

 


Znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34)

W Świątyni, w miejscu spotkania Boga z Jego ludem, dokonuje się publiczne ofiarowanie Jezusa Bogu, Jego Ojcu. Tu też ma miejsce scena prorocza. Prorok Symeon i prorokini Anna ukazują się w Świątyni jako przedstawiciele wierzącego ludu i pozdrawiają Mesjasza Pańskiego (Łk 2,26).

Po słowach radości odnoszących się do małego Jezusa, Symeon wypowiada prorocze słowa, które zwiastują Krzyż. Jezus zaniesie światło całemu światu, ale posłannictwo swoje realizować będzie w ciemności Krzyża. Chrystus będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.

Sprzeciw człowieka wobec Boga ciągnie się przez całą historię, a w szczególny sposób dzisiaj przez odrzucanie Prawa Bożego i wartości chrześcijańskich. Odrzuca się też miłość Boga, który pragnie wyzwolić człowieka z każdego błędu i z zasklepienia się we własnym „ ja”.

Sprzeciw wobec Jezusa godzi również w Jego Matkę i rani Jej serce. Krzyż sprzeciwu staje się dla Niej mieczem, który przenika duszę.

Prorocza zapowiedź światła i słowa o Krzyżu idą w parze ze sobą. (por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu). Mimo sprzeciwu, ciemności i zniewoleń, Jezus zawsze będzie Światłem oświecającym człowieka i Wyzwoleniem od wszelkiego zła.

Od Maryi możemy się uczyć autentycznego współcierpienia
i wrażliwości wobec cierpienia drugiego człowieka.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


W psalmach znajduję pokarm
we wszystkich
okolicznościach życia!

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych