Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


św. Piotr i Paweł

  Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój Kościół (Mt 16,18).

    Dziękujmy dzisiaj Bogu za życie świętych Apostołów Piotra i Pawła, których sam Chrystus uczynił filarami swojego Kościoła, i którzy całkowicie oddali się powierzonej im misji aż do męczeńskiej śmierci. Chociaż różnili się od siebie cechami charakteru i sposobem działalności apostolskiej, łączyła ich miłość do Jezusa, gorliwość o zbawienie ludzi oraz męczeńska śmierć. Cała ich misja była skierowana na Chrystusa i na umacnianie braci w wierze.

     Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt 16,16) ...

   Ta krótka odpowiedź św. Piotra jest najpełniejszym wyznaniem, jakie człowiek może wyrazić wobec Jezusa. W niej mieści się bowiem cała prawda o Bożym Synu oraz o Jego posłannictwie.

     Jezus także pyta mnie dzisiaj: A ty, za kogo Mnie uważasz?

Módlmy się dzisiaj szczególnie za następcę św. Piotra, za papieża Franciszka,
aby Bóg obdarzył Go specjalną łaską i mocą
do utwierdzania w wierze braci na całym świecie.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Niech wszystko,
co we mnie cieszy
serce człowiecze,
Ciebie wielbi...

bł. Natalia Tułasiewicz

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków