Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


św. Piotr i Paweł

  Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój Kościół (Mt 16,18).

    Dziękujmy dzisiaj Bogu za życie świętych Apostołów Piotra i Pawła, których sam Chrystus uczynił filarami swojego Kościoła, i którzy całkowicie oddali się powierzonej im misji aż do męczeńskiej śmierci. Chociaż różnili się od siebie cechami charakteru i sposobem działalności apostolskiej, łączyła ich miłość do Jezusa, gorliwość o zbawienie ludzi oraz męczeńska śmierć. Cała ich misja była skierowana na Chrystusa i na umacnianie braci w wierze.

     Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt 16,16) ...

   Ta krótka odpowiedź św. Piotra jest najpełniejszym wyznaniem, jakie człowiek może wyrazić wobec Jezusa. W niej mieści się bowiem cała prawda o Bożym Synu oraz o Jego posłannictwie.

     Jezus także pyta mnie dzisiaj: A ty, za kogo Mnie uważasz?

Módlmy się dzisiaj szczególnie za następcę św. Piotra, za papieża Franciszka,
aby Bóg obdarzył Go specjalną łaską i mocą
do utwierdzania w wierze braci na całym świecie.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Bóg niczego innego
nie pragnie
jak tylko waszego dobra
i waszej radości.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych