Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Wniebowstąpienie

  Wniebowstąpienie Pańskie

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata (Mt 28,20)

    Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. Jest to dzień królewskiej intronizacji Chrystusa, triumfem jaki Bóg przygotował swojemu Synowi.

    Teksty liturgiczne dzisiejszej uroczystości promieniują radością: Klaszczcie w dłonie wszystkie narody, wznoście na cześć Pana okrzyki radości... Wstępuje Pan wśród radosnych okrzyków... Grajcie Panu na harfie. Śpiewajcie pieśni na Jego chwałę. On ponad wszystko wywyższony  (por Ps 47(46).

    Chrystus wstępując do nieba, nie odszedł od swoich uczniów, ale zmienił sposób swojej obecności. Pozostaje na zawsze wśród nas przez swojego Ducha, Eucharystię, Słowo. Kontynuację swego dzieła przekazuje uczniom. Pozostawia im też swoje dary: błogosławieństwo, wielką radość oraz testament (por. Łk 24,51-53: Mt 28,19n): ...Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem.

Nam także powierzył Chrystus misję głoszenia Ewangelii
oraz dawania świadectwa autentycznego życia chrześcijańskiego.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Trzeba zawsze się modlić
sercem i umysłem,
bo nieustannie potrzebujemy
pomocy Bożej.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych